Hoạt động Qesson

Sáng tạo cùng Qesson 2014 – Qesson Innovative Facebook Competition 2014

Sáng tạo cùng Qesson 2014 –  Qesson Innovative Facebook Competition 2014

Đồng hành cùng với Qesson trong chương trình ‘’ Sáng tạo cùng Qesson 2014 - Qesson Innovative Facebook Competition 2014’’, một cuộc thi sẽ được diễn ra trên mạng xã hội Facebook nhằm tìm kiếm và phát hiện những tài năng sáng tạo trẻ. Qesson mong muốn sẽ giúp các bạn khơi dậy và khai thác niềm đam mê trong mỗi cá nhân đối với Tiếng Anh. Cuộc thi sẽ hứa hẹn mang lại nhiều kinh nghiệm thú vị cũng như ...[Read More]