Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu đầu vào Khóa học Dự bị Đại học tại Qesson:
• Học viên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh Giao tiếp Nâng cao của Qesson
• Thi đầu vào với điểm tương đương IELTS Academic 4.5

shutterstock_92819998

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 0963 019 835 hoặc địa chỉ email thoa.luu@qesson.edu.vn