60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (phần 1)

60 Bài Tập Trắc Nghiệm Con Lắc Lò X có lời giải (Phần 1)

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây về con lắc lò xo nằm ngang là không đúng?

Quảng cáo

A. Chuyển động của vật là một cơ năng tuyến tính.
B. Chuyển động của vật là một hàm biến đổi đều.
C. Chuyển động của vật là cơ năng tuần hoàn.
D. Chuyển động của một vật là một phép dời hình đều.
Hiển thị giải pháp
Chọn B . Một con lắc lò xo nằm ngang làm cho vật m dao động điều hòa.

Câu 2: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động.

A. Trạng thái cân bằng.
b. Điều kiện của vật liệu là rất lớn.
C. Mùa xuân tình trạng không bị xáo trộn.
D. Vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không.
Hiển thị giải pháp
Chọn B . Khi vật ở độ dời lớn nhất thì vận tốc của vật bằng không. Ba nghiệm còn lại đều là VTCB, ở VTCB vận tốc của vật là lớn nhất.

Câu 3: Một quả nặng treo vào một lò xo làm lò xo dãn ra 0,8cm. Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của vật:

A. T = 0,178 s
B. T = 0,057 s
C. T = 222 s
D. T = 1,777 s
Hiển thị giải pháp

Câu 3: Chọn một. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo dọc được tính theo công thức:

Vật lý lớp 12 |  Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đổi đơn vị chức năng thành 0,8 cm = 0,008 m rồi thay công thức

để được T = 0,178 s.

Quảng cáo Câu 4:

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lực kéo về là do lò xo có độ cứng.
B. Lực kéo vật phụ thuộc vào khối lượng của quả nặng.
C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của nó.
D. Tần số góc của một vật phụ thuộc vào khối lượng của nó.
Hiển thị giải pháp

Chọn B . Lực cản (lực hồi sinh) có biểu thức F = – kx không phụ thuộc vào khối lượng của vật. Câu 5:

Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng m, độ cứng m dao động điều hòa với chu kì
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Hiển thị giải pháp
Chọn một.  Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng m, độ cứng m, dao động điều hòa cùng với chuyển động quay của bánh xe.

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án Câu 6:

Khi khối lượng của vật tăng gấp 4 lần tần số dao động của vật thì con lắc lò xo dao động điều hòa.
A. tăng lên 4 lần.
b. giảm 4 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. Giảm đi 2 lần.

Hiển thị giải pháp Đã chọn.  là tần số dao động của con lắcVật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Tham Khảo Thêm:  2K3 Mệnh Gì ? Tuổi Quý Mùi Hợp Tuổi Nào, Màu Gì? Sinh Năm 2003 Tuổi Gì

Khi khối lượng của vật tăng lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc giảm đi 2 lần. Câu 7:

Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 100g và lò xo k = 100 N/m. Lấy π2 = 10. Dao động điều hòa với chu kỳ:
A. T = 0,1 s
B. T = 0,2 s
C. T = 0,3 s

D. T = 0,4 s

Quảng cáo

Hiển thị giải pháp Chọn B .  Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m, độ cứng k, dao động điều hòa với chu kìVật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

, thay m = 100g = 0,1kg; k = 100 N/m và π2 = 10 ta được T = 0,2 s. Câu 8:

Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 200g và lò xo k = 50N/m. Lấy 2 = 10. Dao động điều hòa với chu kì
A. T = 0,2 s
b. Đ = 0,4s.
C. T = 50 s
DT = 100 V
Hiển thị giải pháp

B. Chọn giống câu 5. Câu 9:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5 s và quả cầu có khối lượng m = 400g. Lấy 2 = 10. Độ cứng của lò xo là
Ak = 0,156N/m
Bk = 32N/m
Ck = 64 N/m
Đk = 6400 N/m

Hiển thị giải pháp Chọn C  Sử dụng công thức tuần hoànVật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Chúng tôi giả sử k = 64 N/m Câu 10:

Một con lắc lò xo nằm ngang có biên độ A = 8 cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng m = 0,4kg. Lấy 2 = 10. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật
A. Fmax = 525 NỮ
B. Fmax = 5,12 NỮ
C. Fmax = 256 F
D. Fmax = 2,56 NỮ

Hiển thị giải pháp Chọn B  Một con lắc lò xo nằm ngang có lực đàn hồi F = -kx tác dụng vào vật khi vật ở vị trí x thì lực đàn hồi cực đại có độ lớn Fmax = kA.

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Thay A = 8 cm = 0,8 m ; T = 0,5 giây; m = 0,4kg; π2 = 10 ta được Fmax = 5,12 N Câu 11:

Một con lắc lò xo có khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Cho người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi dao động nhẹ. Phương trình chuyển động của trọng lượng
A. x = 4 cos(10t)cm
B. x = 4 cos( 10 t – π / 2 ) cm .
C. x = 4 cos(10t – /2 )cm
D. x = 4 cos( 10t + /2 )cm
Hiển thị giải pháp

Chọn một. Vật chuyển động theo phương trình tổng quát x = Acos(t + φ ). Tần số góc ω = √( k/m ) = 10 rad/s. Từ xung lực ban đầu sinh ra dao động ta có Acosφ = 4 cm và Asinφ = 0, từ đó A = 4 cm, φ = 0. Thay vào phương trình tổng quát ta có x = 4 cos(10 t) cm. Câu 12:

Một con lắc lò xo có khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Cho người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi dao động nhẹ. Tốc độ tối đa của khối lượng:
A. vmax = 160 cm/s .
B. vmax = 80 cm/s .
C. vmax = 40 cm/s .

Tham Khảo Thêm:  Soố nguyên tố là gì

D. vmax = 20 cm/s .
Hiển thị giải pháp
C. Chọn vận tốc góc
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Tốc độ nhanh

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án Câu 13:

Một con lắc lò xo có khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Cho người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi dao động nhẹ. Động năng của con lắc là:
AE = 320 J
B. E = 6,4. 10-2 J
C. E = 3,2. 10-2 J
D. E = 3,2 J
Hiển thị giải pháp
Chọn C. Công thức tính cơ năng của con lắc lò xo
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Đổi đơn vị chức và đổi số ta được E = 3,2. 10-2 J Câu 14:

Một con lắc lò xo gồm lò xo k và vật m dao động điều hòa với chu kỳ d = 1 s. Để tần số dao động của con lắc là f’ = 0,5 Hz thì khối lượng của vật phải là m
MỘT. m’ = 2m.
b. m’ = 3 m
C.m’ = 4m
D.m’ = 5m

Hiển thị giải pháp Chọn C  Một con lắc lò xo k và vật dao động điều hòa với chu kỳ mVật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp ÁnMột con lắc gồm lò xo k và vật khối lượng m’ dao động điều hòa với tần số

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Kết hợp với giả thiết T = 1 s, f’ = 0,5 Hz trừ đi m’ = 4 m Câu 15:

Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng m = 400 g và độ cứng k = 40 N/m. Cho quả nặng dao động điều hòa bằng cách kéo nó ra cách VTCB một đoạn 8cm. Phương trình dao động của quả nặng là
A. x = 8 cos0, 1 t (cm) .
B. x = 8 cos0, 1 πt (cm)
C. x = 8 cos10πt (cm)
D. x = 8 cos10t (cm)
Hiển thị giải pháp

Chọn Đ. Xem hướng dẫn và làm tương tự như câu 10 Câu 16:

Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng 1kg và độ cứng 1600 N/m. Khi quả cầu ở VTCB, nó được truyền cho vận tốc ban đầu 2 m/s. Biên độ dao động của quả nặng
A. A = 5 m. B. A = 5 cm. C. A = 0,125 m. D. A = 0,125 cm.
Hiển thị giải pháp
Chọn B .  Theo định luật bảo toàn cơ năng trong chuyển động điều hòa ta có biểu thức tính biên độ dao động.

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án Câu 17:

Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng 1kg và độ cứng 1600 N/m. Khi quả cầu ở VTCB, nó được truyền vận tốc ban đầu 2 m/s theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình chuyển vị của trọng lượng
A. x = 5 cos( 40 t – π / 2 ) m .
B. x = 0,5 cos(40t +/2)m
C. x = 5 cos(40t – /2 )cm
D. x = 0,5 cos(40t)cm
Hiển thị giải pháp
Chọn C Vật dao động theo phương trình tổng quát x = Acos(t + φ ). Tần số góc ω = √( m/k ) = 40 rad/s. Từ cách xung lực bắt đầu tạo ra sự dịch chuyển, ta có Acosφ = 0 cm và – Asinφ = 200 cm/s, từ đó A = 5 cm, φ = – π / 2

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 5 cách dạy con viết chữ chuẩn bị vào lớp 1

Thay vào phương trình tổng quát ta được x = 5 cos(40 t – / 2 ) cm. Câu 18:

Khi treo quả nặng m1 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ T1 = 1,2s. Nếu treo quả nặng m2 vào một lò xo thì nó dao động với chu kỳ T2 = 1,6s. Khi mắc đồng thời m1 và m2 vào lò xo thì chu kỳ dao động của chúng là
A. T = 1,4 s B. T = 2,0 s C. T = 2,8 s D. T = 4,0 s
Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa
Khi con lắc có khối lượng m1 thì nó chuyển động với chu kì quay
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Khi con lắc có khối lượng mét vuông dao động điều hòa
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Khi mắc đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì chuyển động của chúng là chuyển động quay

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án Câu 19:

Khi nối vật m với lò xo k1 thì vật m dao động với chu kỳ T1 = 0,6s, khi nối vật m vào lò xo k2 thì vật m dao động với chu kỳ T2 = 0,8s. Khi mắc vật m nối tiếp với hai lò xo k1 nối tiếp với k2 thì chu kỳ dao động của vật m là
A. T = 0,48 s B. T = 0,70 s C. T = 1,00 s D. T = 1,40 s
Hiển thị giải pháp
chọn kích thước
Khi độ cứng của lò xo là k1 thì chu kì dao động của con lắc là
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Khi độ cứng của lò xo là k2 thì chu kì dao động của con lắc là
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Khi mắc nối tiếp hai lò xo k1 và k2 thì chu kì dao động của con lắc là

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án Câu 20:

Khi nối vật m với lò xo k1 thì vật m dao động với chu kỳ T1 = 0,6s, khi nối vật m vào lò xo k2 thì vật m dao động với chu kỳ T2 = 0,8s. Nếu nối vật m vào hệ hai lò xo k1 song song với k2 thì chu kì dao động của vật m là
A. T = 0,48 s B. T = 0,70 s C. T = 1,00 s D. T = 1,40 s
Hiển thị giải pháp
Chọn một
Khi độ cứng của lò xo là k1 thì chu kì dao động của con lắc là
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Khi độ cứng của lò xo là k2 thì chu kì dao động của con lắc là
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Khi mắc song song hai lò xo k1 và k2 thì chu kì dao động của con lắc

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Tham khảo thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc Gia khác:

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack Ngân hàng đề thi thử miễn phí chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia

Khoahoc.vietjack.com

con-lac-lo-xo.jsp

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *