BÀI tập TOÁN NÂNG CAO lớp 6 có đáp án mới NHẤT

Đăng ngày: 02/07/2015, 16:48

Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Đề Số 1 Thời Gian Làm Bài 120 Phút Câu 1: (2 Điểm) 122 12 23 23 +++ −+ = a a a a a A a, Biểu thức b, Rút gọn Chứng minh Nếu chứng minh được một số nguyên, Chứng minh rằng giá trị của biểu thức tìm được trong a là một phân số tối giản. Câu 2: (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số b. Cho n lớn hơn 3. Hỏi n 2 + 2006 là số nguyên tố hay hợp số Câu 4: (2 điểm) a. So sánh a, b, n ∈ N * nb na + + và ba b. A = 110 110 12 11 – – ; B = 110 110 11 10 + + So sánh A và B. Câu 5: (2 điểm) Cho 10 số tự nhiên bất kì: a 1, a 2, , a 10. Chứng minh rằng trong dãy số trên luôn tồn tại một số chia hết cho 10 hoặc tổng các số liên tiếp chia hết cho 10. Câu 6: (1 điểm) Số giao điểm của 2 đường thẳng bất kỳ trong một đường thẳng cho trước trong 2006 3 đường thẳng tính đồng thời Số giao điểm của chúng Đáp án Câu 1: Ta có: 122 12 23 23 +++ -+ = a a a a a A = 1 1 ) 1 )(1( )1)(1( 2 2 2 2 ++ -+ = ++ + −++ aa aa aaa aaa Điều kiện đúng a ≠ -1 (0,25 điểm). + a – 1 = a (a+ 1) – 1 là số lẻ nên d là số lẻ ngược lại , 2 = [ a 2 +a +1 – (a 2 + a – 1) ]  d Do đó d = 1 tức là a 2 + a + 1 và a 2 + a – 1 đồng nguyên tố với nhau. (0,5đ) Do đó biểu thức A là phân số đơn giản. (0,25 điểm) Câu 2: abc = 100a + 10 b + c = n 2 – 1 (1) cba = 100c + 10 b + c = n 2 – 4n + 4 (2) (0,25đ) Từ (1) và (2) ⇒ 99(a – c) = 4 n – 5 ⇒ 4n – 5  99 (3) (0,25đ) Khác: 100 ≤ n 2 -1 ≤ 999 ⇔ 101 ≤ n 2 ≤ 10≤ 10 4n – 5 ≤ 119 (4) (0.25đ) Đỗ Mạnh Hùng Trường THCS Phạm Công Bình 1 (3) và (4) 4n–5 = 99 n = 26 Vậy: abc = Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 6 675 (0.25đ ) Câu 3: (2 Điểm) a) Giả sử n 2 + 2006 là số chính phương thì n 2 + 2006 = a 2 (a ∈ Z) a 2 – n 2 = 2006 ⇔ (an) (a+n) = 2006

Tham Khảo Thêm:  Nhà Thuốc Phi Phụng, 138 Lê Minh Ngươn, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang

(0,25 điểm). + Thấy: Nếu a, n khác chẵn lẻ thì vế trái là số lẻ nên không thỏa mãn (0,25 điểm). + Nếu cả a và n đều chẵn hoặc lẻ thì (an)2 và (a+n) 2 nên vế trái chia hết cho 4 còn vế phải không chia hết cho 4 nên không thỏa mãn. (0,25 điểm). Do đó n không sao cho n 2 + 2006 là số chính phương. (0,25 điểm). b) n là số nguyên tố > 3 nên không chia hết cho 3. Vậy n 2 chia hết cho 3 dư 1 nên n 2 + 2006 = 3m + 1 + 2006 = 3m+207= 3(m+669) chia hết cho 3. Vậy n 2 + 2006 là hợp số. (1 điểm). Bài 4: Mỗi câu đúng cho 1 điểm Ta có 3 trường hợp a 1 b = ; một 1 b > ; a 1 b ⇔ a > b ⇔ a + n > b+ n. anbn + + một số dư so với 1 nếu aba ; bnb−+ có nhiều hơn abb−1 vì ababbnb−−ba ⇒ A 12 7 Bài 2 (2,5 điểm) 8 Tổng số trang vở lớp 1; 9 quyển vở lớp 2 và 5 quyển vở lớp 3 dày 1980 trang. Số trang vở lớp 2 chỉ bằng 3 trang vở lớp 1. Số trang của 4 quyển vở lớp 3 bằng số trang của 3 quyển vở lớp 2. Đếm số trang của mỗi loại. Sổ tay. Bộ đề thi học sinh giỏi Đỗ Mạnh Hùng Trường THCS Phạm Công Bình 8 Lớp 6 Bài 3: (2 điểm). 1+ 2+ 3+…….. Hình bên có bao nhiêu góc? Tại sao b, vậy với n tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình? Thời gian làm bài Đề 14 120 phút – (không kể thời gian chép đề) Bài 1 (3 điểm) a. Tính nhanh: A = 1.5.6 2.10.12 4.20.24 9.45.54 1.3.5 2.6.10 4.12.20 9.27.45 + + + + + + + b. Chứng minh: Với k ∈ N* luôn tồn tại: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 1 3. 1k k k k k k k+ + – – – + = + . Số tiền áp dụng : S = ( ) 1.2 2.3 3.4. 1n n+ + + + + +. Bài tập 2 (3 điểm) a. Chứng minh rằng: ( ) 11ab cd eg+ + M Nếu: deg 11abc M. b. Cho A = 2 3 60 2 2 2 2 .+ + + + Chứng minh: AM 3 ; 7; 15. Bài 3 (2 điểm). Chứng minh: 2 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 n + + + + > … > vì và > >…> 41 42 60 61 62 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + ta có: ( + + … . + ) + ( + +….+ + ) 60 60 60 60 80 80 80 80 20 20 1 1 4 + 3 7 + = + = = 60 80 3 4 12 12 b) (1,5 điểm) Ta thấy: ( 1) (2) (3) Từ (1), (2), (3) Được: 1 1 1 1 1 1 7 + + + + + > 41 42 43 78 79 80 12 Bài 2: Vì mỗi cạnh là của vở số loại 2 bằng 2 số… 2 điểm Ta vẽ một đoạn thẳng có tổng cộng bao nhiêu dòng Câu 24 Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1(2 điểm) 27 + 4500 + 135 + 550.2 20 06 20 06 + 1 20 06 2005 + 1 a) Tổng S = b) So sánh: A = và B = 2 + 4 + 6 + 14 + 16 + 18 2007 2007 + 1 20 06 20 06 + 1 Bài 2 (2 Điểm) Chứng minh rằng: C = 2 + 22 + 2 + 3 +… + 299 + 2100 chia hết cho 31 b Tổng C Tìm x để 22x – 1 – 2 = C Bài 3 (2 điểm) Một số chia hết. hợp lý. a) 1+ 6+ 11+ 16+ + 46+ 51 b) 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 1 .6 6.11 11. 16 16. 21 21. 26 26. 31 + + + + + Qua Mạnh Trường THCS Hùng Phạm Công Bình 11 Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 6 Câu 4 (1,5 điểm): . Là: 10 28 + 8 M 72. Câu 3. Hai lớp 6A; 6B tập hợp lại với nhau một số mảnh giấy bằng nhau. 1 học sinh lớp 6A nhặt được 26kg, các em còn lại mỗi em 11kg; 1 học sinh lớp 6B đã nhận 25 kg còn lại. Một cách logic nhất: A = 11 + 12 + 13 + 14 + … + 20. B = 11 + 13 + 15 + 17 + … + 25. C = 12 + 14 + 16 + 18 + … + 26. Bài 3 :(2,25 điểm) Tính: A= 5 5 5 5 11. 16 16. 21 21. 26 61,66 + + + + B =

Tham Khảo Thêm:  Giải Toán Lớp 3 Tính Giá Trị Của Biểu Thức Lớp 3 Tính Giá Trị Biểu Thức

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *