Cách giải Bài toán Hai vật dao động điều hòa cùng tần số khác biên độ hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

1. Phương pháp

Quảng cáo

a) Dạng bài toán liên quan đến số lần hai vật gặp nhau.

Phương pháp:

Cách nhớ nhanh số lần hai vật va chạm vào nhau của hai vật dao động điều hòa, cùng tần số góc nhưng cùng biên độ.

Cả hai vật phải có cùng vị trí cân bằng O, được biểu thị bằng hai đường tròn đồng tâm (Hình. Khi chúng gặp nhau thì hình chiếu của hai vectơ quay Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh dấu chúng trên cùng một trục ngang. Tức là MN luôn vuông góc với trục Ax tại giao điểm.

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Giả sử nơi gặp nhau ban đầu của hai hạt là tại vị trí có tọa độ x với thời điểm t1.

Vì hai dao động có cùng tần số nên góc MON luôn không đổi và bằng nhau: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
(trong đó φ1, φ2 lần lượt là pha ban đầu dao động của vật M và vật N) và tam giác MON luôn quay quanh O với vận tốc góc. Vậy từ đường tròn lượng giác ta thấy tại mọi thời điểm T/2 ∆MON đều có cạnh MN vuông góc với OX, tức là hai vật lại gặp nhau.

+ Vậy khoảng thời gian liên tiếp họ gặp nhau là T/2.
* Đầu tiên, chúng ta tìm khoảng thời gian nhỏ nhất kể từ lúc t = 0 khi hai vật gặp nhau về mặt hình học:
Sử dụng định lý hàm số cosin trong tam giác MON tính được cạnh MN
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Sử dụng định lý phụ thuộc sin (hoặc sử dụng định lý phụ thuộc cosin) ta tìm được góc α
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Như vậy ta tìm được pha dao động của N tại điểm nối:

Tham Khảo Thêm:  # Ngân Hàng Đầu Tư Là Gì? Chức Năng, Nghiệp Vụ Và Chứng Chỉ Chuyên Môn Cần Có

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
(Vì nửa vòng đường chúng ta mới gặp nhau nên nếu vật 1 nhanh hơn ở giai đoạn 2 thì lấy dấu (+), đối với vật 2 lấy dấu (-) nếu vật 1 chậm hơn ở giai đoạn 1)

Chúng ta có: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Ta tìm nghiệm t dương nhỏ tm.

Số lần gặp nhau sau thời gian t được xác định là:
Phân tích: t = tm + n. T / 2 + tm ( 0 b. Điểm nối của hai vật dao động cùng tần số, khác biên độ.

Quảng cáo

Phương pháp:

Hai vật chuyển động điều hòa theo hai đường thẳng song song, gần nhau, cùng chu kì. Vị trí cân bằng của chúng gần nhau.
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Biên độ dịch chuyển tương ứng của chúng là A1 và A2 (giả sử A1 > A2). Tại thời điểm t = 0, hạt thứ nhất ở khoảng cách x1 đang chuyển động theo chiều dương và hạt thứ hai ở khoảng cách x2 đang chuyển động theo chiều dương.
1. Sau bao lâu thì hai hạt gặp nhau? Họ gặp nhau ở khoảng cách bao nhiêu?
2. Với điều kiện liên kết nào để khi gặp nhau hai vật cùng phương? Đối diện? Tại biên giới?

Các khả năng sau (với Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
c là độ dài cạnh MN):

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

c. Trường hợp đặc biệt:

Hai vật dao động cùng tần số, vuông pha nhau (lệch pha Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
)

– Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa chúng là hình elip.

– Kết hợp với: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
phép trừ: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Đặc biệt: A = A1 = A2 (khi hai vật có cùng biên độ hoặc một vật ở hai thời điểm khác nhau) ta có: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
(Lấy dấu + khi k lẻ và dấu – khi k chẵn).

Tham Khảo Thêm:  Những lưu ý “vàng” khi đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2021

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song. Phương trình chuyển động của vật thể Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
(x là cm; t là s). Hỏi trong 1 giây đầu tiên hai vật gặp nhau bao nhiêu lần?

Quảng cáo

Chỉ dẫn:

Ta thấy hai vật gặp nhau tại thời điểm ban đầu t1 = 0:
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Xe đạp: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
. 1 tính bằng giây Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Vậy trong khoảng thời gian 1 giây hai vật gặp nhau 5 + 1 = 6 lần.

Ví dụ 2: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song. Phương trình chuyển động của vật thể Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
(x là cm; t là s). Xác định thời điểm hai vật gặp nhau.

Chỉ dẫn:

Cách 1: Tại thời điểm t = 0 hai vật không gặp nhau. Chúng tôi không thể giải quyết nó bằng các phương pháp trên.

Sử dụng định lý hàm số cosin trong tam giác MON tính được cạnh MN
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Sử dụng định lý phụ thuộc sin (hoặc sử dụng định lý phụ thuộc cosin) ta tìm được góc α
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Do đó, chúng ta thấy sự thay đổi pha của N tại đường giao nhau:
ϕ2 ( t ) = – ( π / 2 – π / 3 ) + kπ = – π / 6 + kπ (do vật 2 chậm pha hơn vật 1)

Ta có: t + 2 = -π/6 + kπ ↔ Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
(s) k = 0, 1, 2, 3…

Cách 2: Giải bằng PTLG

Khi hai vật gặp nhau:
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Ví dụ 3: Hai hạt M, N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ oxx. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục tọa độ. Phương trình chuyển động của chúng lần lượt là x1 = 10cos2πt cm và x2 = 10√3 cos(2πt + π/2) cm. Hai hạt gặp nhau khi chúng đi dọc theo một đường thẳng vuông góc với trục x. Khi hai điểm gặp nhau lần thứ hai vào năm 2017:

Tham Khảo Thêm:  Vũ Tông Phan Sau Sự Cố Sụt Lún? Thế Giới Di Động 583 Vũ Tông Phan

A. 16 phút 46,42 giây B. 16 phút 46,92 giây
C. 16 phút 48,25 giây D. 16 phút 45,92 giây

Chỉ dẫn:

Ta có x2 = 10 √ 3 cos ( 2 πt + π / 2 ) cm = – 10 √ 3 sin2πt .
Hai hạt gặp nhau: x1 = x2 10 cos2πt = – 10 3 sin2πt

⇔ tan2πt = – Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
2πt = –π/6 + kπ

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Thời gian để hai đầu tiên gặp nhau tương ứng là k = 0 : t1 = 5/12 s.
Thời điểm 2017 họ gặp nhau tương ứng với k = năm nay.
Đó là t2017 = 1008 + 5/12 = 16 phút 48,25 giây.
Chọn đáp án C
Vì vậy trong một số trường hợp quan trọng có thể giải nhanh bằng phương trình lượng giác.

Tham khảo thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc Gia khác:

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi thử miễn phí chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia Khoahoc.vietjack.com

dao-dong-dieu-hoa.jsp

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *