Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ cực hay – Toán lớp 9

Cách giải hệ phương trình bằng cách đặt các chỉ số cực trị

A. Phương pháp giải

Bước 1: Đặt vị trí của phương trình.

Bước 2: Ẩn phụ Đặt trạng thái của ẩn phụ. Thay đổi cài đặt gốc thành cài đặt mới.

Bước 3: Giải hệ mới tìm được ẩn phụ.

Bước 4: Thay giá trị của ẩn để tìm x và y.

Bước 5: Hoàn thành.

⇒ Nếu một hệ phương trình chứa biểu thức có căn hoặc phân số với x, y thì hệ phương trình phải có điều kiện xác định.

b. ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải hệ phương trình: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Quảng cáo

Chỉ dẫn:

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chỉ dẫn:

Đặt điều kiện: x ≥ 1 ; y ≥ – 2 .

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Ví dụ 3: Giải hệ phương trình: (I) Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chỉ dẫn:

Kết luận : x ≠ 0, y 0

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Cho hệ phương trình sau: (I)Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9 Giải phương trình:

A. ( x ; y ) = ( 2 ; 1 )B. ( x ; y ) = ( 1 ; 2 )C. ( x ; y ) = ( 2 ; – 1 )D. ( x ; y ) = ( 1 ; 1 )Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Kết luận: x ≠ 0, y ≠ 0 .

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Vậy nghiệm của hệ phương trình: (2; 1) .

Chọn đáp án A.

Câu 2: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chọn đáp án B

Câu 3: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9 Định nghĩa điều kiện của hệ thống:

Quảng cáo

A. x ≠–2 và y ≠ 1B. x ≠–2 và y ≠–1C. x ≠ – 2 và y ≠ 2D. x 2 và y – 1Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Định nghĩa điều kiện của hệ thống: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9.

Tham Khảo Thêm:  Kinh Nghiệm Đi Hồ Ô Thum Thưởng Thức Món Gà Đốt Trứ Danh Của An Giang

Chọn đáp án D.

Câu 4: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9 Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Điều kiện của hệ phương trình: x ≠ 0 và y ≠ 0B. Nghiệm của hệ phương trình (24; 48).C. Nghiệm của hệ phương trình (24; 64).D. Cả a và b đều đúng.Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Điều kiện: x 0 và y 0

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Do đó nghiệm của hệ phương trình là (24; 48).

Chọn đáp án C.

Câu 5: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Điều kiện để hệ phương trình: x ≠–2 y và y ≠–2 xB. Nghiệm của hệ phương trình (2;3).C. Nghiệm của hệ phương trình ( ( 1 ) ⁄ 3 ; 1 ⁄ 3 ).D. Cả A và C đều đúng.Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Quảng cáo

Kết quả : x – 2 y và y – 2 x

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Cộng các vế của pt ( 3 ) và pt ( 4 ) ta được: 10 a = 10 ⇒ a = 1 với a = 1 ⇒ b = 1 .

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chọn đáp án D.

Câu 6: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9. Phát biểu nào sau đây không sai?

A. Căn x, y trái dấu .B. Tổng cộng là x + y Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: ( 5 ; – 1 ) .

Chọn đáp án A.

Câu 7: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9. Kết quả xy = ?

A. 3B 4C. – 2D. – 5Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Do đó: xy = – 2 .

Chọn đáp án C.

Câu 8: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9. Kết quả 3(x + y) = ?

A. 3B 4C. 2D. – Đầu tiênHiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Điều kiện: x + 1 0 x – 1

Tham Khảo Thêm:  Để nâng cao công suất truyền tải điện năng đi xa nước ta hiện nay đang sử dụng biện pháp gì - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chọn đáp án D.

Câu 9: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9. Kết quả y – x = ?

A. 0,5B 0,75C – 0,5 d. – 0,75Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chọn đáp án A.

Câu 10: Cho hệ phương trình sau: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9. Điều nào sau đây là một tuyên bố? Cái này sai rồi hả?

A. Sản phẩm xy lớn hơn 0 .B. Sản phẩm xy bằng không. Căn x, y cùng đơn vị .D. Cả A và C đều đúng.Hiển thị câu trả lời

Chỉ dẫn:

Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phép Đặt Dấu Ẩn Phụ - Toán Lớp 9

Chọn đáp án B

Tham khảo thêm Giải bài tập Toán lớp 9 có đáp án cụ thể hay khác:

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack

Trong ngân hàng đề thi lớp 9 Khoahoc.vietjack.com

Điện thoại cảm ứng đã có app VietJack, giải bài tập SGK, soạn SBT, văn mẫu, thi online, nghe giảng….không thu phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

tiếp Chuyên đề: Lý Thuyết – Bài Tập Toán Lớp 9 Đại Số Và Hình Học Có Đáp Án Sách giáo khoa Đại số 9 và Hình học 9 phong phú về thể loại lý thuyết và bài tự luận được biên soạn bám sát nội dung chương trình học.

Nếu thấy hay hãy chia sẻ và động viên nhé! Nhận xét không phù hợp Quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Tham Khảo Thêm:  Hà Nội Phong Toả Trụ Sở Công An Phường Đại Kim, 282/35 Đ, Công An Phường Đại Kim Map

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *