Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện – Toán lớp 9

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện

A. Phương pháp giải

Cho phương trình : ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 )
1. Điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho x1 = px2 ( với p là một số thực )

B1- Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt .

B2 – Áp dụng định lý Vi – ét tìm :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

B3- Kết hợp (1) và (3) giải hệ phương trình: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

B4 – Thay x1 và x2 vào ( 2 ) ⇒ Tìm giá trị tham số .
2. Điều kiện để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo : | x1 – x2 | = k ( k ∈ R )
– Bình phương trình hai vế : ( x1 – x2 ) 2 = k2 ⇔ … ⇔ ( x1 + x2 ) 2 – 4×1 x2 = k2
– Áp dụng định lý Vi-ét tính x1 + x2 và x1x2 thay vào biểu thức ⇒ Kết luận .
3. So sánh nghiệm của phương trình bậc hai với một số ít bất kể :
B1 : Tìm điều kiện kèm theo để phương trình có nghiệm ( ∆ ≥ 0 )
B2 : Áp dụng Vi-ét tính x1 + x2 và x1x2 ( * )
+ / Với bài toán : Tìm m để phương trình có hai nghiệm > α

Ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9. Thay biểu thức Vi-ét vào hệ(*) để tìm m

+ / Với bài toán : Tìm m để phương trình có hai nghiệm Ta có:  Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 (*).Thay biểu thức Vi-ét vào hệ(*) để tìm m

+ / Với bài toán : Tìm m để phương trình có hai nghiệm : x1 Ví dụ 1: Cho phương trình: x2 – (2m – 1)x + m2 – 1 = 0 (x là ẩn số)

a ) Tìm điều kiện kèm theo của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt .
b ) Định m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình đã cho thỏa mãn nhu cầu ( x1 – x2 ) 2 = x1 – 3×2

Giải

a ) Δ = ( 2 m – 1 ) 2 – 4. ( mét vuông – 1 ) = 4 mét vuông – 4 m + 1 – 4 mét vuông + 4 = 5 – 4 m

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi Δ > 0 ⇔ 5 – 4m > 0 ⇔ m

b) Phương trình có hai nghiệm ⇔ m ≤ Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Kết hợp với điều kiện Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 (thỏa mãn) là các giá trị cần tìm.

Vậy với m = 1 hoặc m = – 1 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn nhu cầu ( x1 – x2 ) 2 = x1 – 3×2 .

Ví dụ 2: Cho phương trình x2 – 10mx + 9m = 0 (m là tham số)

a ) Giải phương trình đã cho với m = 1 .
b ) Tìm những giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa điều kiện kèm theo x1 – 9×2 = 0 .

Giải

a ) Với m = 1 phương trình đã cho trở thành x2 – 10 x + 9 = 0 .

Tham Khảo Thêm:  Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại Nguyên Nhân Dẫn Đến Tàn Nhang Và Sạm Nám

Ta có: a + b + c = 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

b ) Δ ‘ = ( – 5 m ) 2 – 1.9 m = 25 mét vuông – 9 m
Điều kiện phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là Δ ‘ > 0 ⇔ 25 mét vuông – 9 m > 0

Theo hệ thức Vi-ét ta có Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Từ ( * ) và giả thiết ta có hệ phương trình :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Thay vào phương trình ( * * ) ta có :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Với m = 0 ta có Δ ‘ = 25 mét vuông – 9 m = 0 không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo phương trình có 2 nghiệm phân biệt .
Với m = 1 ta có Δ ‘ = 25 mét vuông – 9 m = 16 > 0 thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo để phương trình có 2 nghiệm phân biệt .
Kết luận : Vậy với m = 1 thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa điều kiện kèm theo x1-9×2 = 0

Ví dụ 3: Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + 2m – 5 = 0 (m là tham số).

a ) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b ) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn nhu cầu x1 Giải

a ) Ta có : Δ = [ – 2 ( m – 1 ) ] 2 – 4.1. ( 2 m – 5 ) = 4 mét vuông – 12 m + 22
= ( 2 m ) 2 – 2.2 m. 3 + 9 + 13 = ( 2 m – 3 ) 2 + 13 > 0 ( luôn đúng với mọi m )
Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Theo hệ thức Vi-ét, ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Ta có: x1 ⇒(x1 – 1)(x2 – 1)

Thay ( I ) vào ( II ) ta có : ( 2 m – 5 ) – ( 2 m – 2 ) + 1 B. Bài tập

Câu 1: Cho phương trình x2 – (2m + 2)x + 2m = 0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

A. m = 0
B. m = 1
C. m = 3
D. m = 4

Giải

Phương trình x2 – ( 2 m + 2 ) x + 2 m = 0 ⇔ x2 – 2 ( m + 1 ) x + 2 m = 0
Điều kiện PT có 2 nghiệm không âm x1, x2 là

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy m = 0 là giá trị cần tìm .

Đáp án đúng là A

Câu 2: Cho phương trình x2 + 2x – m2 – 1 = 0 (m là tham số)

Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm thỏa mãn nhu cầu x1 = – 3×2
A. m = 3
B. m = ± 1
C. m = ± √ 2
D. m = – 2

Giải

Ta có : Δ ‘ = 12 – 1. ( – mét vuông – 1 ) = 1 + mét vuông + 1 = mét vuông + 2 > 0 ( luôn đúng với mọi m )
Suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

Theo Vi-ét ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Ta có : x1 + x2 = – 2 ( do trên ) và x1 = – 3×2 nên có hệ phương trình sau :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Thay ( * ) vào biểu thức x1. x2 = – mét vuông – 1 ta được :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy m = ± √ 2 là những giá trị cần tìm .

Đáp án đúng là C

Tham Khảo Thêm:  Bài thơ ghi nhớ toàn bộ Công thức Lượng giác – OnLuyen

Câu 3: Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + m2 + m – 1 = 0 (m là tham số)

Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9. Tính tích của các giá trị đó

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Giải

Δ ‘ = ( m + 1 ) 2 – ( mét vuông + m – 1 ) = mét vuông + 2 m + 1 – mét vuông – m + 1 = m + 2
Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ⇔ Δ ‘ > 0 ⇔ m + 2 > 0 ⇔ m > – 2

Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Do đó :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Kết hợp với điều kiện m > -2 Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 là các giá trị cần tìm.

Đáp án đúng là C

Câu 4: Cho phương trình Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 (m là tham số). 
Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm thỏa mãn Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Giải

Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì ∆ ≥ 0

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Phương trình có nghiệm khác 0 Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Kết hợp với điều kiện Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 ta có

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 là các giá trị cần tìm.

Đáp án đúng là B

Câu 5: Cho phương trình  Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9 (m là tham số).

Tìm m để phương trình có hai nghiệm là số đo của 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng 3 .
A. m = ± 2
B. m = ± √ 2
C. m = – 1
D. m = 0

Giải

Ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9, luôn đúng với mọi m

Suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m .
Giả sử phương trình có hai nghiệm là x1, x2 .

Áp dụng Vi-et ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Theo đề bài x1, x2 là số đo của 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng 3 nên ta có :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy m = ± 2 là những giá trị cần tìm .

Đáp án đúng là A

Câu 6: Cho phương trình x2 – 2x – 2m2 = 0 với x là ẩn số.

Tìm giá trị của m để hai nghiệm của phương trình thỏa hệ thức x12 = 4×22 .
A. m = ± 2
B. m = ± 1
C. m = – 6
D. m = 3

Giải

Ta có : Δ ‘ = ( – 1 ) 2 – ( – 2 mét vuông ) = 1 + 2 mét vuông > 0
Suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
Giả sử phương trình có hai nghiệm x1, x2 theo hệ thức Vi-ét :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy m = ± 2 là giá trị cần tìm .

Đáp án đúng là A

Câu 7: Cho phương trình x2 – 5x + m = 0 (m là tham số).

Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn nhu cầu | x1 – x2 | = 3 .
A. m = 2
B. m = 4
C. m = 6
D. m = 8

Giải

Ta có : ∆ = 25 – 4 m

Để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thì Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Theo Vi-ét, ta có : x1 + x2 = 5 ( 1 ) và x1. x2 = m ( 3 )
Mặt khác theo giả thiết ta có : | x1 – x2 | = 3 ( 2 )
Giải hệ ( 1 ) và ( 2 ) :

Tham Khảo Thêm:  TOP 10 công thức tính chiều dài của gen HAY và MỚI NHẤT - Kiến Thức Về Ngành Tự Động Hóa

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Với x1 = 4, x2 = 1 thay vào ( 3 ) ta được m = 4
Với x1 = 1, x2 = 4 thay vào ( 3 ) ta được m = 4
m = 4 thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo ( * ), vậy m = 4 là giá trị cần tìm

Đáp án đúng là B

Câu 8: Cho phương trình bậc hai x2 + 2(m – 1)x – (m + 1)= 0

Tìm giá trị m để phương trình có một nghiệm lớn hơn và một nghiệm nhỏ hơn 1 .

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Giải

Ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m .

Theo hệ thức Vi- ét ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Để phương trình có một nghiệm lớn hơn, một nghiệm nhỏ hơn 1 thì ( x1 – 1 ) ( x2 – 1 ) Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Đáp án đúng là C

Câu 9: Cho phương trình bậc hai: x2 + 2(m – 1)x – (m + 1) = 0

Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm lớn hơn 2
A. m > – 1
B. m > 2
C. m Giải

Ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m .

Theo hệ thức Vi- ét ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Để phương trình có hai nghiệm đều nhỏ hơn 2 thì :

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy đáp án đúng là D

Câu 10: Cho phương trình x2 – (2m + 3)x + m2 + 3m + 2 = 0

Xác định m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn nhu cầu – 3 1
B. – 2 Giải

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

Theo hệ thức Vi-et ta có: Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vì – 3 Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện - Toán lớp 9

Vậy – 4 Đáp án đúng là C

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 9 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *