Dây Dẫn Mang Dòng Điện Không Tương Tác Với

A. Phí bị gián đoạn

B. Từ tính C. Chuyển tiền

D. Nam châm đứng yên

Trả lời :

* Dây dẫn hiện tại được liên kết với:

– Phí phải trả

– Nam châm dừng lại

– Công việc từ tính

* Dây dẫn mang dòng điện không được kết nối với điện tích tĩnh

Đáp án nên chọn là:

A. Phí bị gián đoạn

Hãy cùng chúng tôi giải bài tập các dạng ứng xử liên quan đến tương tác giữa hai mũi nhọn bằng nhau trong bài học

Cách

+ Khi dòng điện chạy qua hai dây dẫn song song thì hai dòng điện đó song song. các dòng điện cùng phía, các dòng điện ngược chiều nhau, đẩy nhau.

Độ lớn của từ trường tác dụng lên nó Đơn vị chiều dài dây điện:

Trong đó:

I1, I2 là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai ngọn sóng, đơn vị là mét (m).

Ghi chú:

Lực tương tác giữa hai dòng điện có chiều nằm trên đường nối hai dòng điện

+ Nếu tính dây có chiều dài l thì: Các dây dẫn dòng điện không được nối với nhau (hình 2) ” width=”577” >

+ Khi có nhiều sóng chồng lên nhau ta dùng nguyên lý bậc cao: F = F1 + F2 + F3 + ….

Bài tập trắc nghiệm và đáp án

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài song song đặt trong không gian. Cường độ dòng điện chạy trong hai dây bằng I = 1 A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của dây là 2.10-5N. Hai dây này khác nhau như thế nào?

Tham Khảo Thêm:  Kiến thức cơ bản và những dạng đề thi về Chiếc Thuyền Ngoài xa

Trả lời

Ta có: Driver hiện tại không kết nối được với (hình 3) ” width=”442”>

Bài 2: Một dây dẫn rất dài có độ lớn I1=6A đặt tại điểm A.

a) Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm B cách A 6 cm?

b) Nếu tại B đặt dây dẫn thứ hai song song với dây dẫn thứ nhất. Vì dòng điện I2 = 3A, cùng chiều với cuộn sơ cấp, hãy xác định lực từ I1 tác dụng lên mỗi mét dây dẫn I2, nó đẩy hay hút?

Trả lời

a) Cảm ứng từ do hướng dài hạn tại B:

Các dây dẫn dòng điện không được nối với nhau (hình 4)” width=”350” >

b) Vì hai dây dẫn có dòng điện chạy cùng chiều nên giữa chúng là lực hút.

Bài 3: Hai dây dẫn đặt cách nhau 2cm trong không gian, dòng điện trong hai dây có cùng độ lớn, tương tác từ giữa hai dây là dương và có độ lớn F = 2,5.10-2N. Hai sóng cùng phương hay ngược hướng? Bạn có nhận được điện trong bất kỳ dây?

Trả lời

Vì lực tương tác là lực hút nên hai sóng cùng phương

Ta có: Driver hiện tại không kết nối được với (hình 6) ” width=”434”>

Bài 4: Hai dây dẫn dài cách nhau 4cm, trong hai dây dẫn sẽ có hai dòng điện chạy ngược chiều nhau, hai dây dẫn có cùng cường độ dòng điện I = 5A. Vui lòng cho biết:

a) Hai dây dẫn có nối với nhau không? Nếu có thì chúng đẩy hay hút? Vẽ?

Tham Khảo Thêm:  Top 10 Công Thức Tính Thể Tích Khối Tứ Diện - Ôn Thi HSG

b) Tính cường độ từ trường trên một mét chiều dài của mỗi sợi dây cáp?

Trả lời

a) Vì hai dây dẫn mang dòng điện nên chúng tương tác với nhau bằng từ trường. Vì 2 dòng điện ngược chiều nên đối kháng nhau: Dòng điện không tương tác với chúng (hình 7 )” width=”371” >

b) Lực tiếp xúc giữa hai dây dẫn: Dây dẫn có dòng điện không tiếp xúc với chúng (hình 8) ” width=”265 ” >

Bài 5: Ba dòng điện song song có cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đồng phẳng và rất dài. Biết rằng khoảng cách giữa các dây 1 và 2 là 10 cm, dây 2 và 3 là 5 cm và dây 1 và 3 là 15 cm. Xác định từ trường vì:

a) Dây 1 và 2 dùng để quấn dây 3

b) Dây 1 và dây 3 dùng dây 2 để cố định

Trả lời

a) Vì dòng điện I1 và I3 cùng chiều nên I1 hút I3 bằng một lực: Trình điều khiển dòng điện không nối với chúng (hình 9) ” width = ” 379 ” > Do sóng I2 và I3 cùng chiều hướng, I2 hút I3 bằng một lực: Dây dẫn dòng điện không nối với (hình 10) ” width=” 369 ” > Dòng điện do dây 1 và dây 2 dùng trong cuộn dây 3 : Dây dẫn dòng điện không tiếp xúc với (hình 11) ” chiều rộng = ” 391 ”>

b) Vì dòng điện I1 và I2 cùng chiều nên I1 hút I2 bằng một lực: Dòng điện dẫn không tương tác với chúng (hình 12) ” width=” 357 “>

Tham Khảo Thêm:  Chuyên Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Vì dòng điện I3 và I2 cùng chiều nên I3 hút I2 một lực:

Các dây dẫn dòng điện không tiếp xúc với nhau (hình 13) ” width=” 251 ” > Lực từ do dây 1 và 3 quấn của dây 2:
Các dây dẫn dòng điện không được nối với nhau (hình 14 ) ” width=”349 ” >

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *