Để nâng cao công suất truyền tải điện năng đi xa nước ta hiện nay đang sử dụng biện pháp gì – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

 • Hot-3600363 Tải ứng dụng VietJack. Hãy xem nhanh thuật toán!

Bạn đang đọc: Giải pháp nào để tăng khả năng truyền tải điện năng đi xa nước ta lúc bấy giờ?

1. Phương pháp

QUẢNG CÁO – Cho rằng hiệu điện thế và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Đó là: cosφ = 1
Tổn thất điện năng trên đường dây:
Bai-Thap-We-Truyền-Thái-Tiên-Năng-D-Xa-1-7520745 Bai-Thap-We-Druen-Thai-Tien-Nang-D-Xa-2-7736877 Trong đó: (R, r là điện trở của dây dẫn)
P. là công suất của nhà máy điện (P = PA) ; U là hiệu suất của 2 dây (U = U’A)
Bai-Thap-We-Truyền-Thái-Tiên-Năng-D-Xa-3-9621699 – Độ sụt áp trên đường dây tải điện: ΔU = U’A – UB = U – UB = I. R
– Biện pháp giảm tổn thất trên đường dây tải điện: Giảm R, tăng U.
– Công thức chống thuế:
Bai-Thap-We-Druyen-Thai-Tien-Nang-D-Xa-4-2446480

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Từ một máy phát điện, người ta muốn truyền tải điện năng đến người tiêu dùng thông qua một đường dây truyền tải có trở kháng 4 Ω và hệ số công suất là 1. Hiệu suất truyền tải là 98% và người tiêu dùng nhận được công suất 196kW. Điện áp hiệu dụng đặt vào đường dây

MỘT. 10KV
b. 200KV
C. 40KV
D. 30 K.V.

Chỉ dẫn:

Bai-Thap-We-Druen-Thai-Tien-Nang-T-Xa-5-9634975
Trả lời BA

Ví dụ 2: Người ta cần tải 1 MW công suất từ ​​nhà máy điện. Sử dụng hai đồng hồ đo điện đặt tại máy biến áp và điểm tiêu thụ, họ thấy rằng số đọc của chúng chênh lệch nhau 216 kW mỗi ngày và đêm. Tỷ lệ tổn thất do truyền tải điện ra ngoài

A. 0,80%
b. 0,85%
C. 0,9 %
D. 0,95%

Chỉ dẫn:

Tổn thất điện năng trên đường dây tải điện:
Bai-Thap-We-Truyền-Thái-Tiên-Năng-D-Xa-6-5596949 Tỷ lệ tổn thất do truyền năng lượng ra ngoài:
Bai-Thap-We-Druyen-Thai-Tien-Nang-D-Xa-7-8665872 đáp án là c

Ví dụ 3: Điện từ nhà máy điện được đưa đến khu tái định cư thông qua đường dây tải điện một pha. Người ta nói rằng nếu điện áp ở đầu truyền tải tăng từ U lên 2U thì số nhà có đủ điện sẽ tăng từ 120 lên 144. Nếu chỉ tính đến tổn thất trên đường dây thì hiệu suất tiêu thụ điện năng của các trạm, tất cả các nhà sẽ như nhau, công suất của trạm gốc sẽ không đổi và hệ số công suất sẽ như nhau trong mọi trường hợp. Nếu điện áp truyền tải là 4U, trạm gốc này cung cấp đủ năng lượng cho:

A. 168 họ. B. 150 gia đình. C. 504 họ. D. 192 họ.

Chỉ dẫn:

Khi U tăng n lần thì công suất hao phí giảm n2 lần.
Hãy để Bo là nguồn điện được sử dụng bởi mọi gia đình.
Ban đầu P1 = P – ΔP = 120P o

Khi hiệu điện thế tăng lên 2 lần thì Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Giải hệ phương trình ta được: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Khi hiệu điện thế tăng lên 4 lần thì:
Bai-Thap-We-Druyen-Thai-Tien-Nang-D-Xa-10-7519309 Câu trả lời là không

Câu hỏi 1. Công suất 200 kW từ nguồn điện 5000 V sẽ được truyền tải trong một dòng 20 Ω và hệ số công suất là 1. Sụt áp trên đường dây tải điện:

Tham Khảo Thêm:  Kích thước một chu kì xoắn đường kính vòng xoắn

A. 40 V B. 400 V C. 80 V D. 800 V Hiển thị giải pháp
Chọn dễ dàng

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 2. Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000 KW. Sau khi tăng điện áp, dòng điện do nó tạo ra được truyền đi xa qua một dây dẫn dài 200 km có đường kính 0,39 cm và làm bằng hợp chất có điện trở 1,8.10-8 (Ωm). Biết hệ số công suất đường dây bằng 1. Tính công suất hao phí trên đường dây nếu hiệu điện thế là 50 kV

A. 0,16 MW B. 0,03 MW
C. 0,2 MW D. 0,12 MW Hiển thị giải pháp
Chọn dễ dàng

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 3. Tại nơi phát, công suất truyền tải là 1,2 MW ở cấp điện áp 6 kV. Điện trở của đường dây tải điện từ nguồn đến điểm tiêu thụ là 4,05 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,9. Giá điện 1000đ/kWh bình quân 30 ngày, số khấu hao

A. 144 triệu đồng B. 734,4 triệu đồng
C. 110,16 triệu đồng D. 152,55 triệu đồng Hiển thị giải pháp
Chọn tổn thất công suất trên đường dây:

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Tổn thất điện năng trên đường dây sau 30 ngày: ΔA = ΔPt = 200 (kW ) x 30 x 24 ( h ) = 144.10 – 3 ( kWh ) Khấu hao Điện năng : 144.10 – 3 x 1000 = 144.106 (đồng )

Câu 4. Thông qua đường dây tải điện, điện năng từ máy phát điện công suất cố định Nahor được cung cấp cho nhà máy phát điện. Trong một nhà máy điện, nếu một máy biến áp được sử dụng với tỷ số mô men xoắn giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 4, thì nó sẽ cung cấp đủ năng lượng để chạy 80 máy tại điểm sử dụng. Nếu cuộn dây thứ cấp và sơ cấp sử dụng máy biến áp có tỷ số mô-men xoắn là 10, thì nó sẽ cung cấp đủ năng lượng để chạy 95 máy tại điểm sử dụng. Nếu nhà máy đặt trong nhà máy điện thì bao nhiêu máy được cung cấp đủ điện?

A. 90 B. 100 C. 85 D. 105
Hiển thị giải pháp
Chọn B và gọi P. , ΔP và P1 lần lượt là công suất của nhà máy điện, công suất hao phí đường dây khi không dùng máy biến áp và công suất tiêu thụ của từng tổ máy trong nhà máy.

Theo như bài báo: Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 5. Điện từ nhà máy điện được đưa đến khu tái định cư thông qua đường dây tải điện một pha. Cho biết nếu điện áp đầu phát tăng từ U lên 2U thì số nhà có đủ điện từ trạm sẽ tăng từ 120 lên 144. Khi tính đến tổn thất trên đường dây chỉ tính đến công suất của các trạm tiêu thụ điện, tất cả các nhà đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong mọi trường hợp là như nhau. Nếu điện áp truyền tải là 4U, trạm gốc này cung cấp đủ năng lượng

Tham Khảo Thêm:  Làm Sao Để Đến Ngã 4 Hàng Xanh, Miền Nhớ, Ngã Tư Hàng Xanh Ở Đâu, Vì Sao Có Tên Gọi Này

A. 168 họ B. 150 họ
C. 504 họ D. 192 họ Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Cách 1: Theo như bài báo:

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Cách 2: Khi U tăng gấp đôi thì tổn hao giảm đi 4 lần tức là tiết diện công suất tăng 3ΔP/4 = 144P1 – 120P1 ⇒ ΔP = 32P1. Khi U tăng lên 4 lần thì điện tích hiệu dụng tăng thêm 15ΔP/16 = 30P1 đủ cho 120 + 30 = 150 ngôi nhà.

Câu 6. Một đường dây có tổng điện trở 4 Ω mang dòng điện xoay chiều một pha từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ. Tại thời điểm sản xuất, điện áp hiệu dụng ở nguồn điện là 10 kV và công suất điện là 400 kW. Hệ số công suất của đoạn mạch là cosΦ = 0,8. Bao nhiêu phần trăm điện năng bị mất trên đường dây do tỏa nhiệt?

A. 1,6 % B. 2,5%
C. 6,4 % D. 10 % Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 7. 1 (MW) công suất điện truyền đến hộ tiêu thụ qua đường dây một pha thì điện áp hiệu dụng đặt vào đường dây là 10 (kV). Mạch tải có hệ số công suất là 0,8. Điện trở của đường dây phải có giá trị thỏa đáng sao cho suất hao phí trên đường dây lớn hơn 10% công suất truyền đi.

A. R ≤ 6,4 Ω B. R ≤ 4,6 Ω C. R ≤ 3,2 Ω D. R ≤ 6,5 Ω
Xem thêm: FMCG là gì? 5 Xu Hướng Kinh Doanh Kinh Doanh, Marketing Trong Ngành Hàng Tiêu Dùng Nhanh

Hiển thị giải pháp
Chọn một

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 8. Một trạm phát điện xoay chiều công suất cố định truyền tải điện năng đi xa với hiệu điện thế trên đường dây là 200 kV, công suất hao phí là 30%. Hệ số công suất đường dây 1. Nếu điện áp truyền tải tăng lên 500 kV thì tổn thất điện năng

A. 12 % B. 75 % C. 24 % D. 4,8 %
Hiển thị giải pháp
Chọn dễ dàng

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 9. Người ta mang dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến các hộ tiêu thụ qua dây dẫn trên quãng đường tổng cộng là 20 km. Một dây dẫn kim loại có điện trở 2,5.10-8 Ωm, tiết diện 0,4 cm2, hệ số công suất mạch 1. Điện áp hiệu dụng và công suất truyền đi ở một trạm phát điện là 10 kV và 500 kW. là hiệu suất truyền năng lượng

Tham Khảo Thêm:  Kỹ năng phân biệt các phương thức biểu đạt - Novateen - Giáo dục cam kết chất lượng

A. 93,75 % B. 96,14 %
C. 97,41 % D. 96,88% Hiển thị giải pháp
Chọn một

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 10. Một máy phát điện muốn truyền tải điện năng đến người tiêu dùng thông qua một đường dây truyền tải có trở kháng 40 Ω và hệ số công suất là 1. Hiệu suất truyền tải là 98% và người tiêu dùng nhận được công suất điện là 196 kW. Điện áp hiệu dụng đặt vào đường dây là:

A. 10kV B. 20kV C. 40kV D. 30kV
Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 11. Người ta cần tải 1 MW công suất từ ​​nhà máy điện. Sử dụng hai công tơ điện đặt trên đỉnh máy biến áp và hộ tiêu thụ, ta thấy chỉ số của chúng ta là 216 kWh với sự chênh lệch ngày đêm. Tỷ lệ tổn thất do truyền tải điện năng

A. 0,80% B. 0,85% C. 0,9% D. 0,95%
Hiển thị giải pháp
chọn kích thước

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 12. Trong một trạm phát điện, điện được truyền dưới điện áp 2 kV và công suất 200 kW. Hiệu số giữa chỉ số công tơ tại nhà máy điện và công tơ tổng tại các điểm tiêu thụ sau ngày và đêm là 480 kWh. Tổn thất điện năng trên đường dây và hiệu suất truyền tải điện tương ứng

A. 100 mã lực; 80 % B. 83 kW ; 85%
C. 20 mã lực; 90% D. 40 kW ; 95% Hiển thị giải pháp
chọn kích thước

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 13. Người ta đưa dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến điểm tiêu thụ. Khi điện áp trong nhà máy điện là 6 kV, hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì trạm phát điện có hiệu điện thế

A. 24kV B. 54kV C. 16kV D. 18kV
Hiển thị giải pháp
Chọn dễ dàng

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 14. Hãy xem xét việc truyền tải điện trong một dòng cụ thể. Nếu hiệu điện thế truyền tải là 2 kV thì hiệu suất truyền tải là 80%. Nếu tăng điện áp chuyển lên 4 kV thì hiệu suất chuyển đạt

A. 95 % B. 90 % C. 97 % D. 85 %
Hiển thị giải pháp
Chọn một

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 15. Hiệu suất truyền năng lượng của một công suất P từ máy phát điện đến hộ tiêu thụ là 35%. Để tăng hiệu điện thế truyền tải, dùng máy biến áp lí tưởng có tỉ số giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là N2/N1 = 5. Hiệu suất truyền tải sau khi sử dụng máy biến áp

A. 99,2% B. 97,4% C. 45,7% D. 32,8%
Hiển thị giải pháp
Chọn B theo chủ đề:

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Tham khảo thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc Gia khác:

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack

Xem thêm: Vay tiền mặt tại Ninh Tuấn
may-phat-dien-may-bien-ap-truyen-tai-dien-nang.jsp

Video liên quan

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *