Hai đường thẳng vuông góc – Giải bài tập SGK Toán 7

5/5 – (5 phiếu)

Hai hàng dọc Hình học lớp 7 là một trong những năng lực cốt lõi, trung tâm của chương trình. Hơn nữa, kiến ​​thức này mang theo học sinh đến các cấp học cao hơn. Vì vậy, các em nên xây dựng một nền tảng tốt để chuyển sang những bài toán khó hơn sau này. Bất kì! Giờ thì lấy vở ghi chép và nghe cho kỹ nhé!

Mục tiêu bài học

 • Nắm chắc phần lý thuyết của khóa học.
 • Hiểu và nắm vững các ví dụ liên quan đến hai hàng dọc.
 • Nắm chắc cách giải từng dạng bài tập.
 • Làm đầy đủ các bài tập SGK và bài tập tự luận để tăng khả năng hiểu kiến ​​thức.

Một lý thuyết cần nhớ

1. Định nghĩa

 • Hai dòng xx’ và yy’ sẽ cắt Và các góc được tạo thành là một góc phải được gọi và biểu thị bằng hai đường thẳng đứng xx' bot yy'.

toan-7-bai-2-hai-duong-thang-vuong-goc-anh-so-1-8759749

Khi xx’ và yy’ là hai đường thẳng đứng và cắt nhau tại O thì ta có yy’ O vuông góc với đường thẳng xx’ hoặc hai đường thẳng xx’, yy’ O vuông góc với nhau.

2. Vẽ hai đường thẳng đứng

Ví dụ: Cho điểm O và đường thẳng a. Vẽ đường thẳng ‘ đi qua O và vuông góc với một đường thẳng.
Vấn đề được chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1: Cho điểm O nằm trên đường thẳng a.

toan-7-bai-2-hai-duong-thang-vuong-goc-anh-so-2-300x107-6124158

Màu sắc:

 • Nối cạnh góc phải của eke với đường thẳng a.
 • Di chuyển tấm trượt dọc theo đường a sao cho cạnh của góc vuông thứ hai gặp điểm O.
 • Trên cạnh đó kẻ một đường thẳng thì đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a.

Trường hợp 2: Điểm O cho trước nằm ngoài đường thẳng a

toan-7-bai-2-hai-duong-thang-vuong-goc-anh-so-3-9018406

Màu sắc:

 • Nối cạnh góc phải của eke với đường thẳng a.
 • Di chuyển tấm trượt dọc theo một đường sao cho cạnh của góc vuông thứ hai đi qua điểm O.
 • Trên cạnh đó kẻ một đường thẳng thì đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a.

3. Thuộc tính:

Chỉ có một đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a đã cho.

4. Đường phân giác đứng của một đoạn thẳng

 • Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó gọi là đường phân giác đứng của đoạn thẳng đó.

toan-7-bai-2-hai-duong-thang-vuong-goc-anh-so-4-300x283-9637592

 • Đường thẳng a vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm I của đoạn thẳng AB. Đường phân giác của đoạn thẳng AB gọi là đường thẳng.
 • Khi a là tia phân giác đứng của đoạn thẳng AB ta nói hai điểm A và B song song với đường thẳng a.

Nếu bạn cảm thấy việc xỏ kim ở trên quá khô khan, hãy hoàn thành việc học thêm video bài giảng bên dưới. Itoan tin rằng với cách học tích hợp như vậy, học sinh sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong việc tiếp thu và nắm vững kiến ​​thức, kỹ năng.

Thể dục theo hai hàng dọc

Các bài tập trong sách rất cơ bản và sát với triết học, các em hãy làm thật kỹ để có cơ sở làm bài tập nâng cao.

Bài 11 (Trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống trong các câu sau
a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng…
b) Hai đường thẳng a và ‘ vuông góc với nhau…
c) Cho điểm A và đường thẳng d … đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Hướng dẫn giải bài tập:

a) Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông.
b) Hai đường thẳng a và ‘ vuông góc với nhau kí hiệu a ⊥ a’.
c) Cho điểm A và đường thẳng d. Chỉ có một đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Bài 12 (Trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Câu nào trong hai câu sau đây đúng? Câu nào sai? Bác bỏ câu không đúng với bức tranh?
a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Hướng dẫn giải bài tập:

a) Đúng
b) Sai
Hình bên minh họa hai đường thẳng A và b cắt nhau tại O nhưng không vuông góc với ab. Đây là một ví dụ về phủ định của câu: “Hai đường thẳng cắt nhau theo chiều dọc”

bai-12-trang-86-sgk-toan-7-tap-1-1-300x192-8510964

Bài 13 (Trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy dính. Gấp tờ giấy trùng với đường trung trực của đường gấp

Hướng dẫn giải bài tập:

phuong-phap-fai-duong-thang-song-song-5480044

Vì vậy, để đáp lại bài đăng này:

 • Gấp tờ giấy sao cho điểm A trùng với điểm B.
 • Khi đó tờ giấy gấp sẽ trùng với đường phân giác đứng của đoạn thẳng AB.

Bài 14 (Trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho đoạn thẳng CD dài 3 cm. Vẽ đường phân giác vuông góc với đường thẳng đó

Hướng dẫn giải bài tập:

tô màu

 • Dùng thước có chia ô vuông vẽ diện tích CD CD=3cm. Lấy O sao cho CO = 1,5cm và vẽ trung điểm O của CD
 • Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại O
 • Đường thẳng d là đường phân giác đứng của CD.
 • Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I. d là đường phân giác đứng của CD.

bai-14-trang-86-sgk-toan-7-tap-1-1-1-8849581

Bài 15 (Trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ đường thẳng xy và điểm O trên tờ giấy trong (như hình 8a). Gấp tờ giấy như hình 8 b. Gấp tờ giấy lại, sau đó vẽ các nếp gấp zt màu xanh lá cây (hình 8c). Nêu kết luận rút ra từ hành vi trên

bai-15-trang-86-sgk-toan-7-tap-1-300x151-8538111

Hướng dẫn giải bài tập:

Vì vậy, chúng tôi nhận được kết quả từ các hoạt động giải trí trên:

 • Đường gấp zt vuông góc với xy tại O. Ta có bốn góc vuông xOz, yOz, yOt, tOx.

Bài 16 (Trang 87 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d đã cho chỉ dùng eke

Hướng dẫn giải bài tập:

bai-16-trang-87-sgk-toan-7-tap-1-1-9596200

Trình tự của các dòng d ‘ và d ‘ ⊥ d như sau (Hình.):

 • Đặt eke sao cho một cạnh của phương trình góc vuông đi qua điểm A và cạnh còn lại của phương trình góc vuông nằm trong đoạn thẳng d.
 • Vẽ đoạn thẳng theo cạnh góc vuông EK đi qua điểm A
 • Dùng eke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phía tạo thành đoạn thẳng vuông góc với d’

Bài 17 (Trang 81 SGK Toán 7 Tập 1):

Dùng eke, hai đường thẳng a và a’ trong hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

bai-17-trang-87-sgk-toan-7-tap-1-1-5853573

Hướng dẫn giải bài tập:

Chúng tôi kiểm tra bằng cách sử dụng eke:
a ) a và a’ không vuông góc với nhau
b) a và a ‘ vuông góc với nhau
c) a và a ‘ vuông góc với nhau

Bài 18 (Trang 87 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hình theo biểu thức sau:
Vẽ góc xOy có số đo bằng 45 độ. Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Qua A kẻ đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại B. Tại C kẻ đường thẳng d2 qua A vuông góc với Oy.

Hướng dẫn giải bài tập:

Sau đó vẽ các hình sau

bai-18-trang-87-sgk-toan-7-tap-1-1-282x300-4344091

Bài 19 (Trang 87 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ lại hình 11 và giải thích trình tự vẽ

Hướng dẫn giải bài tập:

bai-19-trang-87-sgk-toan-7-tap-1-1-300x265-6065561

Một hình đã cho có thể được vẽ theo các trình tự khác nhau. Ví dụ:

Hàng 1:

 • Vẽ bất kỳ đường thẳng nào d2 . Lấy điểm O trên D2.
 • Vẽ đường thẳng d1 cắt d2 tại O và tạo với d2 một góc 60º.
 • Lấy một điểm A tùy ý trong bai-19-trang-87-sgk-toan-7-3-tap-1-6444707
 • Tại B kẻ đoạn thẳng AB vuông góc với d1
 • Tại C kẻ đoạn thẳng BC vuông góc với d2.

Hàng 2:

 • Vẽ hai đường thẳng d1 ,d2 cắt nhau tại O và tạo với nhau một góc 60º
 • Lấy điểm B tùy ý trên tia Od1
 • Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia Od2 và điểm C nằm trên tia Od2
 • Đoạn thẳng vuông góc với A vẽ tia Od1 vuông góc với điểm A

Bài 20 (Trang 87 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng BC dài 3 cm.
(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng)

Hướng dẫn giải bài tập:

– Trường hợp: Ba điểm A, B, C thẳng hàng

bai-20-trang-87-sgk-toan-7-tap-1-1-2779830

– Trường hợp: Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

bai-20-trang-87-sgk-toan-7-tap-1-2-300x281-1096639

Tự đào tạo

Bài tập 1: Cho CD là diện tích của CD và gọi M là trung điểm của CD. Chiều dài MT = 3,5 cm. Tính độ dài đoạn CD

A. 7cm
B. 9cm
C. 12cm
D. 8cm

Bài tập 2: Nhìn hình và tìm BC. Cho biết đường trung trực của một đoạn thẳng là đường phân giác nào?

Bai-Thap-Du-Luen-Hi-Dung-Thang-Song-3252028

A. Đoạn thẳng AB
B. Đường BC
C. Dòng OI
D. Thuế AD

Bài 3: Đoạn thẳng MN dài 15 cm. Khoảng cách từ trung điểm I của đoạn thẳng MN đến mỗi đầu của đoạn thẳng là:

A. 4,5cm
B. 3cm
C. 7,5cm
D. 6cm

Bài 4: Chọn câu sai:

A. Hai đường thẳng a và ‘ vuông góc với nhau kí hiệu a ⊥ a
B. Hai đường thẳng a và a’ song song được kí hiệu là a // a
C. Hai đường thẳng a và ‘ vuông góc với nhau kí hiệu là a // a
D. Hai đường thẳng a và a ‘ cắt nhau sao cho a ≡ a

Bài 5: Đoạn thẳng AB = 10 cm. Ta là trung điểm của AB. Độ dài đoạn IA bằng:

A. 5cm
B. 6cm
C. 8cm
D. 7cm

Hướng dẫn giải bài tập tự học

Bài tập 1: a
Bài tập 2:
Bài tập 3:

Bài tập 4: Hết

Bài tập 5: a

phần kết

Bài học về Hai hàng dọc Đây là kết quả. Để hiểu rõ hơn về kiến ​​thức, các em xem lại video bài giảng Itowan được đính kèm trong phần lý thuyết. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc hãy liên hệ ngay với itoan để được trợ giúp nhé! Lời chúc tốt nhất cho việc học của bạn.

Xem thêm:

Tham Khảo Thêm:  Mắt Trái Giật Là Điềm Báo Gì, Mắt Trái Giật Liên Tục Là Điềm Gì

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *