Hình thành đặc điểm thích nghi của học thuyết Đacuyn

Từ một loài tiến hóa ra các loài khác nhau thích nghi với các điều kiện sống khác nhau, không loài nào bị tuyệt diệt.

 • Người ta đã chứng minh rằng thế giới sống, trong đó có con người, là kết quả của một quá trình phát triển không ngừng từ đơn giản đến phức tạp.
 • Bước đầu giải thích được cơ chế ảnh hưởng của ngoại cảnh đến việc có hay không sử dụng các cơ quan và sự di truyền các tập tính đã thu được cho thế hệ sau.
 • Cơ chế di truyền và nguyên nhân biến dị chưa được hiểu rõ.
 • Không có sự khác biệt giữa các biến thể di truyền và không di truyền.
 • Các sinh vật không thay đổi triệt để thói quen làm việc của các cơ quan, vì nhiều loại sinh vật bị tuyệt chủng.

Những quần thể hươu cổ ngắn ban đầu đã có đột biến khiến cổ của chúng dài hơn bình thường. Khi môi trường tự nhiên thay đổi, những đột biến này trở nên có lợi vì giúp chúng ăn lá cây phía trên. Các thành viên có biến thể cổ dài có xu hướng sống khỏe hơn và có khả năng sinh sản mạnh hơn, làm tăng số lượng hươu cổ dài trong quần thể. Trong khi đó, những thành viên cổ ngắn chết vì thiếu thức ăn. Dần dần đàn hươu cổ ngắn đầu tiên trở thành đàn hươu cổ dài.
Phát triển các khía cạnh thích ứng của lý thuyết DarwinSự thay đổi trong quần thể tự nhiên đã tồn tại. Khi môi trường tự nhiên thay đổi, các phần tử mang biến dị có lợi giúp sinh vật tồn tại và phát triển, tăng khả năng sống sót và sinh sản, các phần tử mang biến dị có hại bị đào thải.

 • Sự tiến hóa của các loài khác nhau từ một loài tổ tiên là do quá trình chọn lọc tự nhiên.
 • Thực chất của tính kháng tự nhiên là sự khác biệt về khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể và quần thể sinh vật về các đặc điểm thích nghi với môi trường sống do tính kháng tự nhiên tạo ra.
 • Khám phá vai trò của chọn lọc tự nhiên trong việc giải thích các vấn đề về thích nghi, sự hình thành loài mới và nguồn gốc của loài.
 • Đầu tiên vận dụng ý kiến ​​cho rằng biến dị cá thể (gọi tắt là biến dị) => là thành phần chủ yếu của chọn lọc và tiến hóa.
 • Thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc thống nhất của các loài. Chứng minh rằng thế giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.
 • Cơ chế di truyền chưa được làm sáng tỏ.
 • Lý do cho sự thay đổi không được giải thích.
Tham Khảo Thêm:  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm. - https://thcsbevandan.edu.vn - thcsbevandan.edu.vn

Câu 1: Theo Đác-uyn, cơ chế của quá trình tiến hóa là tích lũy

A. Biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại dưới góc độ làm thuần tự nhiên
B. Thuộc tính có được trong cuộc sống của thành viên dưới khía cạnh tinh chế tự nhiên.
C. Các đặc điểm có được trong cuộc đời của thành viên dưới tác dụng của các hoàn cảnh bên ngoài.
D. Các đặc điểm có được trong cuộc sống của thành viên trong hoàn cảnh bên ngoài hoặc thói quen hoạt động giải trí

Câu 2: Giải thích mối quan hệ giữa các loài mà Darwin cho biết

A. Là kết quả của quá trình tiến hóa từ nhiều nguồn gốc khác nhau
B. Là kết quả của quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.
C. chuyển dịch theo hướng cô lập ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.
D. Cả hai đều được sinh ra cùng một lúc và chịu sự tác động của sự cải tạo tự nhiên.

Câu 3: Khái niệm biến dị cá thể lần đầu tiên được đưa ra bởi:

MỘT. Darwin
b. lamac
C. menđen
D. Mayer

Câu 4: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đác-uyn là gì?

A. Giải thích sự hình thành loài mới
B. Đề xuất khái niệm thay đổi tư cách thành viên
C. giải thích thành công tầm quan trọng tương đối của các đặc điểm thích nghi
D. Nhận diện vai trò đổi mới, sáng tạo của CLTN, CLNT

Câu 5: Theo thuyết chọn lọc tự nhiên của Đác-uyn, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

1. Chọn lọc tự nhiên là sự khác biệt về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các thành viên trong quần thể.
2. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự tạo ra những quần thể có nhiều cá thể có kiểu hình, tính trạng phù hợp với tự nhiên và môi trường.
3. Đối tượng chịu tác động của thanh lọc tự nhiên là các thành viên của quần thể.
4. Cải tạo tự nhiên dẫn đến hình thành các loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường tự nhiên.
A. 2
b. 1
c.3
mất 4
Trả lời:
1. Một
2. Xóa
3. Một
4. Dễ dàng
5. Xóa
https://local.google.com/place?id=1792570909094019267&use=posts&lpsid=2499833861298663636
https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html
#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

I. Luận điểm của Tuck về đa dạng cá thể và chọn lọc tự nhiên

Tham Khảo Thêm:  Quần thể sinh vật là gì ? Đặc điểm cơ bản của quan hệ trong quần thể - Sinh học 12

1. Đột biến và Di truyền

– Các thành viên của cùng một cha mẹ giống với cha mẹ của họ hơn là những người không phải họ hàng, nhưng vẫn độc nhất ở nhiều đặc điểm (biến thể thành viên).
Thông thường, những biến thể này được truyền lại cho các thế hệ sau và trở thành nguyên liệu thô cho hầu hết quá trình tiến hóa.

2. Được chọn

Có hai loại thanh lọc: thanh lọc tự nhiên và thanh lọc nhân tạo.

Phát triển các khía cạnh thích ứng của lý thuyết Darwin

II. lý thuyết của Duquen

1. Quan điểm của Darwin về sự tiến hóa của hươu cao cổ.

– Ở một quần thể hươu cổ ngắn, ban đầu đã xuất hiện đột biến làm cho cổ của chúng dài hơn bình thường.
Khi môi trường tự nhiên thay đổi và thức ăn bên dưới trở nên khan hiếm, những biến thể này có lợi vì giúp chúng có thể ăn lá cây bên trên. Các thành viên có biến thể cổ dài có xu hướng sống khỏe hơn và có khả năng sinh sản mạnh hơn, làm tăng số lượng hươu cổ dài trong quần thể. Trong khi đó, những thành viên cổ ngắn chết vì thiếu thức ăn.
– Dần dần quần thể hươu cổ ngắn trở thành quần thể hươu cổ dài.

2. Nguyên nhân hình thành

Sự thay đổi trong quần thể tự nhiên đã tồn tại. Khi môi trường tự nhiên thay đổi, các phần tử mang biến dị có lợi giúp sinh vật tồn tại và phát triển, tăng khả năng sống sót và sinh sản, các phần tử mang biến dị có hại bị đào thải.

3. Kết luận về lý thuyết

Sự tiến hóa của các loài khác nhau từ một loài tổ tiên là do một quá trình sàng lọc tự nhiên.

Bản chất của CLTN Phân biệt sinh tồn Các cá thể trong quần thể và kết quả của CLTN là quần thể sinh vật có các đặc điểm thuận lợi về mặt sinh thái.

Phát triển các khía cạnh thích ứng của lý thuyết Darwin

4. Ưu điểm của lý thuyết

Nêu vai trò của chọn lọc tự nhiên trong việc giải thích các nhân tố dẫn đến sự thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc của loài. đã thành công trong việc tạo ra vấn đề về nguồn gốc thống nhất của các loài. Thế giới sống ngày nay chứng tỏ là kết quả của một quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.
Biến dị thành viên (gọi tắt là biến dị) → tiên phong sử dụng thành phần chủ yếu của chọn lọc và tiến hóa.
Phân biệt hai loại biến dị: biến dị cơ quan phát sinh trong quá trình sinh sản (di truyền) và biến dị khối lượng do tác động của ngoại cảnh – thường xuyên thay đổi (không di truyền nên ít có giá trị trong tiến hóa).

Tham Khảo Thêm:  7 cách học thuộc lòng nhanh siêu tốc chỉ sau 1 - 2 lần đọc

5. Hạn chế của lý thuyết

Nguyên tắc di truyền không được giải thích.
Lý do cho sự thay đổi không được giải thích.
Giải bài tập Câu 2 Trang 267 SGK Sinh học 12 nâng cao

tiêu đề

Điền nội dung thích hợp vào bảng 65.2
Bảng 65.2. So sánh các thuyết tiến hóa

tiêu chí so sánh

Học thuyết Lạt ma giáo

lý thuyết của Darwin

hiện đại

tác nhân tiến hóa

Tạo thuộc tính thích ứng

Sự hình thành loài mới

hướng tiến hóa

Miêu tả cụ thể

Bảng 65.2. So sánh các thuyết tiến hóa

chi phí so sánh

Học thuyết Lạt ma giáo

lý thuyết của Darwin

Lý thuyết về nền văn minh

tác nhân tiến hóa

– Thay đổi của môi trường bên ngoài.
– Tập quán sinh hoạt giải trí (ở động vật hoang dã).

Biến dị, di truyền, CLTN.

Các quá trình đột biến, di nhập gen, giao phối, CLTN, chuyển gen.

Tạo đặc tính thích nghi.

Các thành viên cùng loài, không bị từ chối, phản ứng tương tự với những thay đổi dần dần của môi trường.

Đào thải các biến dị có hại, tích luỹ các biến dị có lợi ở sinh vật dưới các khía cạnh của CLTN. Loại bỏ là khía cạnh quan trọng nhất.

Chịu sự tác động của 3 nhân tố nhất: quá trình đột biến, quá trình giao phối và quá trình CLTN.

Sự hình thành loài mới

Dưới tác động của ngoại cảnh, các loài biến đổi từ từ qua nhiều dạng trung gian.

Loài mới phát triển chậm qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của khống chế sinh học theo phương thức phân li các tính trạng từ một gốc chung.

Hình thành loài mới là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra những kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.

Buổi chiều
hướng tiến hóa

Nâng cao mức độ thực hiện từ đơn giản đến phức tạp.

– Nhiều hơn và nhiều hơn nữa
– Hệ thống sẽ tăng
– Thích ứng ngày càng phải chăng.

Theo Đác-uyn và nêu cụ thể các chiều hướng tiến hóa của các nhóm sinh vật.

loigaihay.com

Bài Tập Trắc Nghiệm Học Sinh Lớp 12 – Check Now

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *