https://thcsbevandan.edu.vn – Tiếp tuyến của đồ thị hàm số cho bởi đẳng thức phương trình | Học toán online chất lượng cao 2022 | Vted – thcsbevandan.edu.vn

Đối với các hàm $f(x)$ , được cho bởi đẳng thức, ${{x}_{0}}$ là $y={f}'({{x) }_{0 để viết phương trình của tiếp tuyến tại điểm }})(x-{ {x}_{0}})+f({{x}_{0}}).$ Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thay thế giá trị USD x $ tương đương để nhận được $f ( { { x } _ { 0 } } ). $
Bước 2: Lấy cả 2 vế của đẳng thức ta được đẳng thức mới, thay giá trị x$ USD tương ứng vào đẳng thức này ta được $ { f } ‘ ( { { x } _ { 0 } } ). $
Bước 3: Giải hệ (nếu có) và trừ phương trình tiếp tuyến ta được $f ( { { x } _ { 0 } } ), { f }’ ( { { x } _ { 0 } } ) USD.

Bạn đọc cùng theo dõi qua các ví dụ sau:

Câu hỏi 1.Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục theo $mathbb{R}$ sao cho ${{[f(x)]với }^{3}}+6f(x)=-3x+10$

Đối với mỗi USD x tính bằng mathbb {R}. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số USD y = f ( x ) USD là USD x = 1 $

A. $y=-x+2.$

b. $y=x.$

C. $y=frac{1}{3}x+frac{2}{3}.$

D. $y=-frac{1}{3}x+frac{4}{3}.$

Miêu tả cụ thể. Thay thế $x=1$ bằng ${{[f(1)]}^{3}}+6f(1)=7Mũi tên trái phải f(1)=1.$

Công cụ phái sinh ở cả hai bên là 3 USD { { [ f ( x ) ] } ^ { 2 } } { f } ‘ ( x ) + 6 { f } ‘ ( x ) = – 3. $
Thay USD x = 1 $ bằng USD 3 {{ [ f ( 1 ) ] } ^ { 2 } } { f } ‘ ( 1 ) + 6 { f }’ ( 1 ) = – 3 Mũi tên phải 9 { f } ‘ ( 1 ) = – 3 Mũi tên trái { f }’ ( 1 ) = – frac { 1 } {3 }. $
Phương trình của tiếp tuyến là USD y = – frac { 1 } { 3 } ( x-1 ) + 1 = – frac { 1 } { 3 } x + frac { 4 } { 3 }. $ Chọn Đáp án D .

Câu 2.$y=f(x)$ có đạo hàm theo $mathbb{R} 1) )$ trong đó tọa độ $x=1$ vuông góc với nhau. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

MỘT.$2

b. ${{f}^{2}}(1)

C. ${{f}^{2}}(1)ge 8.$

D. $4le {{f}^{2}}(1)

Câu 3.Cho một hàm hữu hạn $y=f(x)$ , đạo hàm của nó trong $mathbb{R}$ là ${{f}^{2}}(-x)=({{x}^{2} }+2x + 4)f(x+2)$ và $f(x)ne 0, forall please mathbb{R}.$ Có phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có tọa độ $x=0$

Tham Khảo Thêm:  Lý thuyết Khái niệm về khối đa diện hay, chi tiết nhất - Toán lớp 12

A. $y=-2x+4.$

b. $y=2x+4.$

C. $y=2x.$

D. $y=4x+4.$

Câu 4.Cho một hàm hữu hạn $y=f(x)$ , đạo hàm của nó trong $mathbb{R}$ là ${{f}^{2}}(-x)=({{x}^{2} }+2x + 4)f(x+2)$ và $f(x)ne 0, forall please mathbb{R}.$ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có tọa độ $x=2 là

A. $y=-2x+4.$

b. $y=2x+4.$

C. $y=2x.$

D. $y=4x+4.$

Câu 5. $f(x)$ liên tục tại $f(x)$, $f(2x)=4f(x)cos x-2x. của hàm $f(x)$ có tọa độ $x=0$

A. $y=2-x.$

b. $y=-x.$

C. $y=x.$

D. $y=2x-1.$

Câu 6.$2f(2x)+f(1-2x)=12{{x}^{2}}, đã cho hàm $f(x)$ có đạo hàm liên tục trong $mathbb{R}$, vui lòng mathbb {R} . $ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm có tọa độ $x=1$

A. $y=2x+2.$

b. $y=4x-6.$

C. $y=2x-6.$

D. $y=4x-2.$

Câu 7.$2f(2x)+f(1-2x)=12{{x}^{2}}, đã cho hàm $f(x)$ có đạo hàm liên tục trong $mathbb{R}$, vui lòng mathbb {R} . $ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm có tọa độ $x=0$

Câu 8. Vì một hàm $y=f(x)$ ${f}'(x)$ trong $mathbb{R}$ phải là ${{left[ f(1+2x) right]}^{2}}=x-{{trái[ f(1-x) right]}^{3}}.$ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có tọa độ $x=1$

MỘT. $y=-frac{1}{7}x-frac{6}{7}.$

b. $y=frac{1}{7}x-frac{8}{7}.$

C. $y=-frac{1}{7}x+frac{8}{7}.$

D. $y=-x+frac{6}{7}.$

Câu 9. Vì một hàm $y=f(x)$ ${f}'(x)$ trong $mathbb{R}$ phải là ${{left[ f(1+2x) right]}^{2}}=x-{{trái[ f(1-3x) right]}^{3}}.$ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có tọa độ $x=1$

MỘT. $y=frac{1}{5}x-frac{6}{5}.$

b. $y=-frac{1}{5}x-frac{4}{5}.$

C. $y=-frac{1}{13}x+frac{1}{13}.$

D. $y=-frac{1}{13}x-frac{12}{13}.$

Miêu tả cụ thể. Thay $x=0$ vào cả hai vế của đẳng thức, ta được: ${{f}^{2}}(1)=-{{f}^{3}}(1).$

Đạo hàm hai vế của phương trình ta được: USD 2 f ( 1 + 2 x ) Dư [ 2 { f } ‘ ( 1 + 2 x ) right ] = 1-3 {{ f } ^ { 2 } } ( 1-3 x ) còn lại [ – 3 { f } ‘ ( 1-3 x ) right ]. $
USD x = 0 Thay USD vào cả hai vế của phương trình trên ta được: USD 4 f ( 1 ) { f } ‘ ( 1 ) = 1 + 9 { { f } ^ { 2 } } ( 1 ) { f } ‘ ( 1) $
Vậy ta có hệ phương trình: (left { start { row } { l } { f ^ 2 } ( 1 ) = – { f ^ 3 } ( 1 ) 4 f ( 1 ) f ‘ ( 1 ) = 1 + 9 { f ^ 2 } ( 1 ) f ‘ ( 1 ) kết thúc { mảng } phải trái phải trái { bắt đầu { mảng } { l } f ( 1 ) = – 1 f ‘ ( 1 ) = – frac { 1 } { { 13 } } kết thúc {mảng} phải ..)
Tiếp tuyến cần tìm là USD y = – frac {1 } { 13 } ( x-1 ) – 1 = – frac { 1 } { 13 } x – frac { 12 } { 13 }. $ Chọn đáp án D.

Tham Khảo Thêm:  Cách tính Công suất của dòng điện xoay chiều hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 10. Cho một hàm $y=f(x)$ có đạo hàm ${f}'(x)$ theo $mathbb{R}$ sao cho $f({{x}^{3}}-3x+1)= 2x -1 $ tất cả $xin mathbb{R}. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tọa độ $ là $x=3$

MỘT. $y=frac{2}{9}x+frac{39}{9}.$

b. $y=frac{2}{9}x+frac{21}{9}.$

C. $y=3x-frac{52}{9}.$

D. $y=-frac{2}{9}x+frac{33}{9}.$

Câu 11.Cho hai hàm $f(x),g(x)$ đều có đạo hàm theo $mathbb{R}$ và thỏa mãn [{{f}^{3}}(2-x)-2{{f}^{2}}(2+3x)+{{x}^{2}}g(x)+36x=0,] Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ với tọa độ $x=2.$ với mọi $xin mathbb{R}.$ .

A. $y=-x.$

B. $y=2x-3.$

C. $y=-2x+3.$

D. $y=x.$

Câu 12.Cho một hàm xác định $f(x),$ đạo hàm của nó là $f(x)=2xf(2x-1)+{{x}^{3}}, xin vui lòng liên hệ với mathbb{R }.$ với tọa độ $x= 1 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm.$

MỘT. $y=-frac{5}{3}x+frac{2}{3}.$

b. $y=frac{1}{3}x-frac{4}{3}.$

C. $y=-frac{1}{3}x+frac{4}{3}.$

D. $y=-frac{1}{3}x-frac{2}{3}.$

6366919818529951235rxkdohsdc4-1984991

6366501721488238823gphpig2ju2-7069378

Nó bao gồm 4 khóa luyện thi độc đáo và toàn diện cao phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng thí sinh:

  1. CHUYÊN NGHIỆP X 2019: Đọc trọn bộ Luyện thi THPT Quốc gia 2018 – Đề cương Toán 12, Ôn luyện nâng cao Toán 10 Toán 11 và Toán 12. Giáo trình phù hợp với tất cả học sinh bắt đầu học lớp 12 hoặc lớp 11. Khóa học này. Mục tiêu của khóa học là giúp học sinh tự tin đạt kết quả từ 8 đến 9 điểm.
  2. CHUYÊN NGHIỆP XMAX 2019: Bồi dưỡng nâng cao chỉ dành cho học sinh giỏi từ lớp 9 đến lớp 10. Học qua bài giảng và làm đề thi nhóm. Áp dụng nhiều hơn trong kỳ thi THPT Quốc gia ở tất cả các chuyên đề có trong giáo trình PRO X. Khóa học PRO XMAX học hiệu quả. Kế hoạch thứ 12 được bao gồm trong giáo trình PRO X, đặc biệt là sau khi hoàn thành. Mục tiêu của khóa học là giúp các em tự tin đạt kết quả từ 8,5 đến 10 điểm.
  3. Pro XPlus 2019: Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Toán 2019 gồm 20 đề và PRO XPLUS 2018 được đưa ra cùng 20 đề thi. Khóa học này học viên học tốt nhất sau Tết Nguyên đán và hoàn thành cơ bản. Khóa học CHUYÊN NGHIỆP X. XPLUS. Khóa học tại Vted đã được khẳng định trong những năm gần đây khi đề thi được đánh giá sát hơn so với đề thi chính thức của BGD. Thật tội lỗi nếu bạn không tham gia XPLUS khi đang học tại Vted.
  4. CHUYÊN NGHIỆP XMIN 2019: Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Toán luyện thi của các trường THPT Chuyên và Sở GD&ĐT gồm các đề được chọn lọc bám sát khung của bộ đã công bố. Khóa học này bổ sung cho giáo trình PRO XPLUS và yêu cầu các câu hỏi thực hành thú vị và có cấu trúc.
Tham Khảo Thêm:  Cấu trúc câu hỏi đuôi (Tag Question) và bài tập tự luyện

Giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể mua Ghi danh Tham gia tất cả 4 khóa học cùng một lúc hoặc nhấp vào từng khóa học để mua các khóa học riêng lẻ phù hợp với kỹ năng và nhu cầu của bạn.

636650172294722924jrrgoxdcq2s-8883667

636671173502539394enm6rv9kbqm-1134102

636650172389760325mtopuzlc9ap-6444613

636650172611890297mfstf9xw2ys-7881174

636650172690828054sdwhbhq8t2-1392468

6366501724886675019ook7q2gh75-2037370

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *