hữu châu hà tu độc

— HI NHÁO  HỆ LIỆT—

HI NHÁO DỊ VỰC – NHẤT

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

有珠何须

Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ nước, hài.

Bạn đang xem: hữu châu hà tu độc

Edit: Sóc Phong

Beta: Miêu Xá – Tiểu Đạn Đạn

Văn án

Hít vô thở rời khỏi, xú khí ngất trời.

Trái nên như nhau, tóc xù mặt mày lấm.

Đoan Mộc Hồi Xuân trước đó chưa từng suy nghĩ sở hữu ngày bạn dạng thân thiết lại tụt xuống bớt mà đến mức này.

Nhưng nhằm sinh sống sót qua quýt ngày, đành nên thực hiện hổ lạc đồng vày rời khỏi vẻ xứng đáng thương.

***************

TIẾT TỬ

Xem thêm: kiều thê trên trời rơi xuống

Ngộ nhập địch thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Gia đậu giới thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  – Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Đại đả xuất thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  – T ứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Lộc tử thùy thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Ái bất mến thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Cách diện liễm thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Mãi toan ly thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Các hiển thân thiết thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Tuyệt bất phóng thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Xem thêm: bạch nguyệt quang hoàn mỹ chuẩn bị tu dưỡng

Kỳ phùng địch thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Chấp tử chi thủ

Nhất  –  Nhị  –  Tam  –  Tứ  –  Ngũ  –  Lục  –  Thất  –  Bát  –  Cửu

Hậu ký