Lý thuyết Lipit (mới 2022 + Bài Tập) – Hóa học 12

Lý Thuyết Hóa Học 12 Chương 2: Lipit

Bài giảng Hóa học 12 bài 2: Lipit

I. Khái niệm

Lipid là những hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong tế bào không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực.
Về mặt cấu trúc, hầu hết lipid là este phức tạp của chất béo (còn gọi là triglycerid); sáp; steroid và phospholipid…

II. Mập

1. Khái niệm

Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo, được gọi chung là triglycerid hoặc triacylglycerol.

– Chú ý: Axit béo là axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh. Axit béo

Chất béo thường được tìm thấy trong:
+ Axit panmitic: C15H31COOH
+ Axit stearic: C17H35COOH
+ Axit oleic: C17H33COOH
+ Axit linoleic: C17H31COOH
+ Axit linoleic: C17H29COOH
Công thức cấu tạo chung của chất béo là:

1-1639103015-8794213 Hoặc 2-1639103061-8213433

(trong đó R1; R2; R3 là các gốc hiđrocacbon, có thể giống hoặc khác nhau hoàn toàn).

3-1639103127-9777983

Hình 1: Mô hình phân tử lipid

Một số chất béo phổ biến là:

+ Trypanmidin : ( C15H31COO ) 3C3 H5
+ Tristeren: ( C17H35COO ) 3C3 H5
+ Triolin : ( C17H33COO ) 3C3 H5
+ trilinolein: ( C17H31COO ) 3C3 H5
+ trilinolenin: ( C17H29COO )3C3 H5
– Mỡ động vật hoang dã (bò, lợn, gà…), dầu thực vật (dầu lạc, dầu cọ, dầu oliu…) có thành phần chính là mỡ.

4-1639103175-1052759

Hình 2: Nhiều nguồn phân phối chất béo

2. Đặc điểm vật lý

Ở nhiệt độ phòng, chất béo ở dạng lỏng hoặc rắn.

Chất béo chứa hầu hết các gốc axit béo bão hòa thường ở dạng rắn ở nhiệt độ phòng, chẳng hạn như chất béo từ động vật hoang dã.
Các chất béo chứa chủ yếu là axit béo không no ở dạng lỏng ở nhiệt độ thường và thường được gọi là dầu có nguồn gốc thực vật hoặc động vật hoang dã máu lạnh như dầu cá.
Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như benzen, xăng, ete.

5-1639103218-7634252

Hình 3: Độ hòa tan của chất béo
nước
b) Benzen

3. Tính chất hóa học

Về cấu tạo, chất béo là trieste nên nhìn chung có các tính chất của este như: tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit tự nhiên, phản ứng xà phòng hóa và phản ứng tạo gốc hiđrocacbon.

MỘT. Thủy phân trong môi trường axit

Tham Khảo Thêm:  RB là gì trong bóng đá? Các cầu thủ RB hay nhất là ai?

– Khi đun nóng chất béo trong nước có xúc tác axit thì chất béo bị thủy phân tạo thành glixerol và các axit béo:

6-1639103353-6954329

– Ví dụ:
(C15H31COO)3C3 H5 + 3H2 O ⇄ H+, thành C3H5(OH)3 + 3C15 H31COOH

b. phản ứng xà phòng hóa

– Khi đun chất béo với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) tạo thành hỗn hợp muối của glixerol và axit béo. Muối natri hoặc kali của axit béo thiết yếu là xà phòng.
– Tính tổng quát:

7-1639103444-6801884

– Ví dụ:
( C15H31COO ) 3C3 H5 + 3N aOH → thành C3H5( OH )3 + 3C15 H31COONa
Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch trong môi trường tự nhiên.
– kéo dài:

+ Chỉ số xà phòng hóa: Số mg KOH cần để trung hòa hết axit tự do và xà phòng hóa hết este có trong 1 g chất béo.

+ Số axit: Số mg KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do có trong 1 g chất béo.

c. Phản ứng cộng H2 của lipit lỏng

– Chất béo có gốc axit béo không no phản ứng với hiđro ở nhiệt độ và áp suất cao
với xúc tác Ni. Sau đó, một liên kết đôi hydro được thêm vào C=C. Ví dụ:

8-1639103532-5658630

Phản ứng này được sử dụng trong công nghiệp để chuyển chất béo lỏng (dầu) thành chất béo rắn hoặc để sản xuất bơ và xà phòng tổng hợp.

e. phản ứng oxy hóa

Liên kết đôi C=C trong gốc axit không no của chất béo bị oxy hóa chậm bởi oxy trong khí quyển thành peroxit, chúng phân hủy thành các mẫu sản phẩm có mùi khó chịu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dầu mỡ lạ lâu ngày mới cháy hết.

4. Ứng dụng

Chất béo có nhiều công dụng trong cuộc sống.
Chất béo là thực phẩm quan trọng của con người. Trong cơ thể con người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng. Ngoài ra, chất béo còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết cho bộ khung, bảo vệ quá trình tuần hoàn và hấp thu các chất hòa tan trong chất béo.
+ Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo được dùng để làm xà phòng và glixerol.
+ Ngoài ra, chất béo còn được dùng để chế biến một số loại thực phẩm như mỳ, đồ hộp. Sau khi rang, chất béo có thể được tái chế hoàn toàn thành nguyên liệu thô.

Tham Khảo Thêm:  Giới Thực vật có nguồn gốc từ?

9-1639103602-8753695

Hình 4: Một số công dụng của chất béo

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 2: Lipit

Chương 1: Có những nhận xét sau:

1. Chất béo là trieste của glixerol với axit cacboxylic đơn chức mạch dài, có số nguyên tử cacbon bằng nhau, không phân nhánh.
2. Chất béo bao gồm lipit, sáp, stearat, photpholipit, v.v. . .
3. Chất béo ở dạng lỏng.
4. Chất béo chứa gốc axit không no thường ở thể lỏng ở nhiệt độ thường gọi là dầu.
5. Sự thủy phân lipid thuận nghịch trong môi trường tự nhiên và kiềm.

6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật và thực vật.

Đánh giá và nhận xét là đúng

MỘT. 1, 2, 4, 5.

b. 1, 2, 4, 6.

C. 1, 2, 3.

Đ. 3, 4, 5.

Hiển thị câu trả lời

Chương 2: Trong những tuyên bố sau đây? KHÔNG Phải?

MỘT. Triol có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng với xúc tác Ni.

b. Chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Cholesterol bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

Đ. Chất béo là trieste của etylen glicol với axit béo.

Hiển thị câu trả lời

Bài 3: Triolein không phản ứng với chất nào sau đây?

MỘT. H2 (có xúc tác)

b. Br2. giải pháp

C. NaOH. giải pháp

Đ. Cu(OH)2

Hiển thị câu trả lời

Chương 4: Xà phòng hóa học nào sau đây cho glixerol?

MỘT. tristerin

b. Metyl axetat

C. Metyl fomat

Đ. Benzyl axetat

Hiển thị câu trả lời

Chương 5: Hợp chất E gồm axit oleic, axit palmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol 1:2:4). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 7,43 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, mg. Dung dịch E dư dung dịch NaOH đun nóng cho sản phẩm hữu cơ là hỗn hợp hai muối trên với glixerol và 86 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E

MỘT. 81,21%

b. 80,74%

C. 81,66%

Đ. 80,24%

Tham Khảo Thêm:  Thủy phân Ala Gly-Ala Ala val Ala trong dung dịch NaOH dư thu được Ala Gly val

Hiển thị câu trả lời

Chương 6: Chất nào sau đây là chất béo?

MỘT. Glyxerol.

b. Trypanmidin.

C. Etyl axetat.

Đ. Tinh bột.

Hiển thị câu trả lời

Chương 7: Hợp chất E gồm hai triglixerit X và Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Xà phòng hóa kỹ E bằng dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp muối gồm C15H31COONa, C17H31COONa và C17H33COONa. Khi cho m gam E phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì số mol H2 phản ứng tối đa là 0,07 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E thu được 2,65 mol CO2 và 2,48 mol H2O. Khối lượng của X tính bằng gam E

MỘT. 24,96 gam

b. 16,60 gam.

C. 17,12 gam.

Đ. 16,12 gam.

Hiển thị câu trả lời

Chương 8: Tristeren (C17H35COO)3C3H5 thủy phân trong dung dịch NaOH cho muối có công thức

MỘT. C17H35COONa.

b. C2H3COONa.

C. C17H33COONa

Đ. CH3COONa.

Hiển thị câu trả lời

Chương 9: Hợp chất E chứa axit palmitic, axit stearic và chất béo trung tính X. Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E cần dùng 7,47 mol O2, thu được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X tính bằng gam E

MỘT. 50,04 gam

b. 53,40 gam.

C. 51,72 gam.

Đ. 48,36 gam

Hiển thị câu trả lời Quy đổi E thành HCOOH ( a ), C3H5OH3b, CH2c và H2O – 3 b mol
nO2 = 0,5 a + 3,5 b + 1,5 c = 7,47 nCO2 = a + 3 b + c = 5,22
Muối chứa HCOONaa, CH2c
→ mmuối = 68 a + 14 c = 86,76
→ a = 0,3 ; b = 0,06; c = 4,74
→ Các muối gồm C15H31COONa0, 18 và C17H35COONa0, 12
nX = b = 0,06 Vậy X không chứa 3 gốc C15H31COO – hoặc 2 gốc C17H35COO – .
→ X là C17H35COOC15H31COO2C3H5
→ mX = 50,04 g

Chương 10: Mỡ động vật phần lớn ở thể rắn vì chứa?

MỘT. Chủ yếu là axit béo không no

b. Glixerol trong phân tử

C. Chủ yếu là axit béo no.

Đ. Gốc axit béo.

Hiển thị câu trả lời

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12 Đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 3: Khái niệm xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

Lý Thuyết Bài 4: Bài Tập Este Và Chất Béo

Lý thuyết Bài 5: Glucozơ
Lý thuyết Bài 6: Sucrose, Tinh bột và Xenlulozơ
Lý Thuyết Bài 7: Thực Hành Cấu Tạo Và Tính Chất Của Cacbohydrat

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *