ngang tài ngang sức

phát âm:   ngang tài ngang sức câu"ngang tài ngang sức" Tiếng Anh là gì"ngang tài ngang sức" Tiếng Trung là gì

ngang bằng
cân vì thế đều

Bạn đang xem: ngang tài ngang sức

Xem thêm: em phải sinh con cho tôi

 • ngang mức độ ngang tài:    ngang sức
 • ngang tài ngang đức:    tương đương
 • ngang sức:    ngang nhaugay gongang mức độ ngang tàibằng sứctương đương

Câu ví dụ

  thêm câu ví dụ:   Tiếp>
 1. Cô cùng theo với Maria Sharapova quả tình ngang tài ngang sức.
 2. a very level race — một cuộc chạy đua ngang tài ngang sức
 3. a very level race: một cuộc chạy đua ngang tài ngang sức
 4. Hơn nữa hắn nhịn nhường như còn ngang tài ngang sức với chúng ta.
 5. Ở trận đánh này, VHS và Betamax gần như là là ngang tài ngang sức.
 6. Những kể từ khác

  1. "ngang tai" là gì
  2. "ngang tang" là gì
  3. "ngang thắt lưng" là gì
  4. "ngang trai" là gì
  5. "ngang trái" là gì
  6. "ngang tài ngang đức" là gì
  7. "ngang tàng" là gì
  8. "ngang tầm với" là gì
  9. "ngang với" là gì
  10. "ngang trai" là gì
  11. "ngang trái" là gì
  12. "ngang tài ngang đức" là gì
  13. "ngang tàng" là gì