Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra theo nguyên tắc nào

Câu trả lời rất đúng giải pháp tốt nhấtĐối với câu hỏi trắc nghiệm:Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra ở đâu?Mở rộng kiến ​​thức thú vị Sinh học 9 là tài liệu ôn tập dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Nội dung chính

  • Trắc nghiệm: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:
  • Kiến thức tham khảo về quá trình tổng hợp protein
  • 1. Tổng hợp prôtêin là gì?
  • 2. Tế bào chất
  • 3. Mối quan hệ giữa RNA và Protein
  • 4. Câu hỏi trắc nghiệm
  • Trắc nghiệm: Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra ở đâu?
  • Kiến thức tham khảo về mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • 3. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 19 trang 59
  • Video liên quan

Trắc nghiệm: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:

A. Nhân tế bào

B. Trên màng tế bào

C. Trong tế bào chất
D. trong bào thai
Trả lời:

Đáp án đúng: C. trong tế bào chất

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở: Tế bào chất

Kiến thức tham khảo về quá trình tổng hợp protein

1. Tổng hợp prôtêin là gì?

– Quá trình tế bào tổng hợp các phân tử prôtêin đặc hiệu và cần thiết cho các hoạt động giải trí trong đời sống của chúng. Giải mã là quá trình tổng hợp các phân tử RNA thông tin dựa trên trình tự khuôn mẫu của DNA. Trên khuôn mẫu mRNA mới hình thành, một phân tử protein được hình thành thông qua quá trình dịch mã.
– Riboxom là bộ máy tế bào chịu trách nhiệm tổng hợp prôtêin. Ribosome bao gồm các phân tử RNA ribosome và khoảng 80 loại protein khác nhau. Khi các tiểu đơn vị chức năng của ribosome liên kết với phân tử mARN, quá trình dịch mã xảy ra. Sau đó, ribosome được phép đi vào một phân tử RNA (tRNA) mang một axit amin cụ thể. tRNA này phải có một codon với trình tự bổ sung cho một codon trong mARN. Các axit amin tương ứng với trình tự ba nuclêôtit trong mARN tạo thành chuỗi polipeptit dựa trên liên kết peptit. Nhờ sự sắp xếp của các axit amin mà prôtêin rất phong phú về cấu trúc và hình thái, mỗi loại prôtêin đảm nhận những vai trò khác nhau. Insulin điều hòa quá trình trao đổi chất, chuyển hóa collagen và keratin thành cấu trúc tế bào và khung, các enzym tham gia vào quá trình sinh tổng hợp, actin và myosin trong quá trình co cơ, giãn cơ,…

2. Tế bào chất

– Tế bào chất là toàn bộ vật chất trong tế bào, trừ nhân, được bao bọc bởi màng tế bào. Chất nằm bên trong nhân và chứa bên trong màng nhân được gọi là nhân. Các thành phần chính của tế bào chất bao gồm tế bào chất (một khối bán lỏng chứa các hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau), bào quan – cấu trúc bên trong của tế bào, các tế bào chất khác nhau, ribosome. Tế bào chất là 80% nước và thường không màu.

Tham Khảo Thêm:  Toán lớp 8 | Hình thang | Học thật tốt

3. Mối quan hệ giữa RNA và Protein

Gen mang thông tin cấu trúc của protein. Gen hầu như chỉ có trong nhân tế bào, còn prôtêin được tổng hợp trong tế bào chất → giữa gen và prôtêin phải có mối quan hệ thông qua cấu trúc trung gian đặc hiệu.
Chất trung gian là một phân tử RNA được tạo ra trong quá trình phiên mã.
– ARN được hình thành → rời nhân → tế bào chất → tổng hợp trình tự axit amin (dịch mã) → phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa ARN và prôtêin
– Thành phần tham gia dịch mã: phân tử mARN, tARN, ribôxôm, axit amin tự do của môi trường tự nhiên.
– Diễn biến:
+ mARN rời nhân đến ribôxôm để làm khuôn tổng hợp prôtêin.
+ tARN mang axit amin vào ribôxôm, AU, GX khớp với mARN theo nguyên tắc bổ sung sau đó đặt axit amin vào đúng vị trí.
Khi ribosome di chuyển một bước trên mARN, một axit amin được thêm vào chuỗi.
Khi ribôxôm di chuyển hết chiều dài mARN thì trình tự axit amin hoàn chỉnh và tách khỏi ribôxôm, ribôxôm tách thành 2 tiểu phần.
– Kết luận: Sự hình thành chuỗi polipeptit gồm các axit amin có sự sắp xếp hợp pháp thông qua sự sắp xếp các nuclêôtit trong mARN.

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1:Trong 3 cấu trúc: ADN, ARN và prôtêin, cấu trúc nhỏ nhất là:

MỘT. ADN và ARN

b. protein

C. ADN và prôtêin
Đ. ARN

Câu 2:Điều nào sau đây là không đúng?

A. Sau khi dịch mã xong, ribôxôm rời mARN và giữ nguyên cấu trúc của nó cho lần dịch mã khác.

B. Ở vi khuẩn, sau khi tổng hợp, phần lớn prôtêin bị tách khỏi nhóm foramin ở vị trí mở đầu axit amin, do đó phần lớn prôtêin của vi khuẩn đều bắt đầu bằng mêtiônin.
C. Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân chuẩn, tRNA mang axit amin khởi đầu methionine đến ribosome để bắt đầu dịch mã.
D. Không phải tất cả các protein thích hợp được tìm thấy trong các tế bào có nhân đều được bắt đầu bằng methionine.

Câu 3:Điều nào sau đây là không đúng?

A. Sau khi dịch mã xong, ribôxôm rời khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc cho lần dịch mã khác.

B. Ở vi khuẩn, sau khi tổng hợp, hầu hết prôtêin đều tách khỏi nhóm foramin ở vị trí axit amin mở đầu, do đó hầu hết prôtêin của vi khuẩn đều bắt đầu bằng mêtiônin.
C. Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân chuẩn, tRNA mang axit amin khởi đầu methionine đến ribosome để bắt đầu dịch mã.
D. Không phải tất cả các protein thích hợp được tìm thấy trong các tế bào có nhân đều được bắt đầu bằng methionine.

Tham Khảo Thêm:  Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng: Lý thuyết chuyên đề và Bài tập

Câu 4:Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

MỘT. mARN
b. tARN

C. ADN

Đ. Riboxom.

Câu 5:Điểm giống nhau giữa Protein và axit nucleic là gì?

A. Nhân điều là hợp chất cao phân tử sinh học được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tử.
b. Tất cả chúng đều được tạo thành từ các nguyên tố như C, H, O và N
C. Đều có liên kết hóa học tuân theo nguyên tắc bổ sung.

D. Đáp án A và B đúng.

Cùng nhau giải pháp tốt nhấtCâu trả lời đúng nhất cho một câu hỏi trắc nghiệm là: “Quá trình tổng hợp protein diễn ra ở đâu?”Tài liệu hay dành cho các em học sinh luyện tập trắc nghiệm tổng hợp với những kiến ​​thức chi tiết về mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Trắc nghiệm: Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra ở đâu?

A. Trong nhân tế bào
b. Trong phân tử ADN
C. Trên màng tế bào
D. Trong các riboxom của tế bào chất
Trả lời:

Câu trả lời chính xác:D. Trong các riboxom của tế bào chất

Quá trình tổng hợp protein xảy ra ở các riboxom của tế bào chất

Giải thích:

Quá trình tổng hợp protein xảy ra ở các riboxom của tế bào chất

Kiến thức tham khảo về mối quan hệ giữa gen và tính trạng

1. Mối quan hệ giữa RNA và Protein
Các gen mang thông tin cấu trúc của một phân tử protein. Gen hầu như chỉ có trong nhân tế bào, còn prôtêin được tổng hợp trong tế bào chất → giữa gen và prôtêin phải có mối quan hệ thông qua cấu trúc trung gian đặc hiệu.
Chất trung gian là một phân tử RNA được tạo ra trong quá trình phiên mã.
– ARN được hình thành → rời nhân → tế bào chất → tổng hợp trình tự axit amin (dịch mã) → phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa ARN và prôtêin
– Thành phần tham gia dịch mã: phân tử mARN, tARN, ribôxôm, axit amin tự do của môi trường tự nhiên.
– Diễn biến:
+ mARN rời nhân đến ribôxôm để làm khuôn tổng hợp prôtêin.
+ tARN mang axit amin vào ribôxôm, AU, GX khớp với mARN theo nguyên tắc bổ sung sau đó đặt axit amin vào đúng vị trí.
Khi ribosome di chuyển một bước trên mARN, một axit amin được thêm vào chuỗi.
Khi ribôxôm di chuyển hết chiều dài mARN thì trình tự axit amin hoàn chỉnh và tách khỏi ribôxôm, ribôxôm tách thành 2 tiểu phần.
– Kết luận: Sự hình thành chuỗi polipeptit gồm các axit amin có trình tự được hình thành bởi trình tự các nuclêôtit trên mARN.
2. Mối quan hệ giữa gen và protein
– Gen —> mARN —> prôtêin —> tính trạng
Gen chứa thông tin pháp lý về trình tự các nucleotide trong RNA
-mRNA chứa thông tin pháp lý về trình tự các axit amin trong protein
– Protein lấp đầy cấu trúc trống để tham gia tính năng => nổi lên như tính chất

Tham Khảo Thêm:  Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7 - Bài 11: Độ cao của âm

3. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 19 trang 59

Câu hỏi 1: Mô tả mối quan hệ giữa gen và RNA và giữa RNA và protein.

câu trả lời gợi ý

Giữa gen và ARN, giữa ARN và protein có mối quan hệ chặt chẽ: ADN là khuôn để tổng hợp ARN, ARN là khuôn để tích hợp trình tự axit amin của bộ khung của protein. Từ đó, protein biểu hiện trực tiếp tính chất của bộ khung.

Câu 2: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong mối quan hệ trong sơ đồ dưới đây?

câu trả lời gợi ý

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong mối quan hệ:
– Trình tự các nuclêôtit trong ADN là đúng quy luật, còn trình tự các nuclêôtit trong mARN tuân theo nguyên tắc bổ sung: A bắt cặp với U, T bắt cặp với A, G bắt cặp với X, X bắt cặp với G.
– Sau khi mARN được hình thành, nó rời nhân để tế bào chất tổng hợp trình tự axit amin, thực chất là sự thiết lập trình tự các axit amin. Sự hình thành trình tự axit amin dựa trên khuôn mẫu là mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, cứ 3 nuclêôtit liên kết với một axit amin.

Câu 3: Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng bằng sơ đồ:

câu trả lời gợi ý

Thực chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua lập bản đồ là trình tự các nuclêôtit trong mạch ADN, trình tự các nuclêôtit trong mARN, do đó chi phối trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin tham gia trực tiếp vào cấu trúc và chức năng sinh lý của tế bào, qua đó thể hiện các tính chất của bộ khung. Như vậy, giữa gen và tính trạng hay cấu tạo di truyền có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *