sư phụ ta là thần tiên

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên, Tác giả: Khánh Đình, Truyện audio. - YouTube