Theo học thuyết Đacuyn nguyên nhân tiến hóa là do thông qua các đặc tính và di truyền của sinh vật

Hôm nay tất cả chúng ta sẽ liên tục với chuyên đề tiến hóa hóa với nội dung về Học thuyết Đacuyn, qua đó những em cần nắm được :

 • Nêu được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng  đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài.
 • Trình bày được nguyên nhân, kết quả và khuyết điểm của học thuyết Đacuyn

* Quan điểm của Đacuyn về tiến hóa gồm có biến dị, di truyền và tinh lọc. 1. Biến dị và di truyền

 • Biến dị cá thể là sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài xuất hiện trong quá trình sinh sản.

Biến dị thành viên Open một cách riêng không liên quan gì đến nhau và không có hướng xác lập. Biến dị thành viên là nguồn nguyên vật liệu đa phần cho chọn giống và tiến hóa.

 • Biến dị đồng loạt là những biến dị xuất hiện do sự tác động của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của các cơ quan ⇒ ít có ý nghĩa đối với tiến hóa.
 • Di truyền là cơ sở cho sự tích lũy các biến đổi nhỏ thành những biến đổi lớn.

2. Chọn lọc tự nhiên a ) Nguyên nhân của tiến hóa Nguyên nhân của tiến hóa theo Đacuyn là sự đấu tranh sống sót. b ) Cơ chế tiến hóa Chọn lọc tự nhiên gồm hại mặt là đào thải những thành viên mang đặc thù kém thích nghi, mang biến dị có hại cho chính khung hình sinh vật và tích góp những biến dị có lợi cho chính khung hình sinh vật. Thực chất của tinh lọc tự nhiên là phân hóa năng lực sống sót và sinh sản của những thành viên trong loài. Khả năng sống sót : Khả năng đấu tranh sống sót, năng lực chống chịu với điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên … Khả năng sinh sản : Khả năng mang thai, năng lực giao phối … c ) Kết quả của tinh lọc tự nhiên

 • Hình thành các đặc điểm thích nghi:
  • Do biến dị phát sinh ngẫu nhiên và vô hướng.
  • Áp lực của chọn lọc tự nhiên: tích lũy các biến dị có lợi và đào thải các biến dị có hại.
 • Hình thành loài mới:
  • Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, các cá thể mang biến dị có lợi sẽ sống sót và sinh sản ưu thế, dẫn tới hình thành loài mới từ loài gốc ban đầu, có trải qua nhiều dạng trung gian bằng con đường phân li tính trạng.

3. Cống hiến và hạn chế của Đacuyn a ) Cống hiến

 • Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc, gồm chọ lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo
 • Giải thích khá thành công sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sih vật.
 • Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay đều bắt nguồn từ một tổ tiên chung.

b ) Hạn chế

 • Chưa phân được biến dị di truyền và biến dị không di truyền.
 • Chưa giải thích được cơ chế di truyền của các biến dị.

Độ khó: Nhận biết

Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Theo Đacuyn quy trình tiến hóa diễn ra nhờ chính sách di truyền và biến dị của sinh vật. ( 2 ) Theo Đacuyn, sinh vật phải tiến hóa do tinh lọc tự nhiên liên tục ảnh hưởng tác động. ( 3 ) Một trong những thành công của học thuyết Đacuyn là đưa ra được khái niệm về biến dị đột biến và tinh lọc tự nhiên. ( 4 ) Đacuyn đã thành công trong việc giải thích nguyên do phát sinh và chính sách di truyền những biến dị. ( 5 ) Đacuyn đã thành công trong việc giải thích sự hình thành đặc thù thích nghi trên khung hình sinh vật. Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng ?

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 có đáp án (Phần 2) hay nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 có đáp án và lời giải chi tiết.

Câu hỏi – Đáp ánBài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Câu 1:Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

 1. Đột biến cấu trúc NST
 2. Biến dị cá thể
 3. Đột biến gen
 4. Đột biến số lượng NST

Đáp án:

Theo ý niệm của Đacuyn, nguồn nguyên vật liệu đa phần của quy trình tiến hóa là : Biến dị thành viên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:Khái niệm biến dị cá thể theo Đacuyn:

 1. Những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài phát sinh trong quá trình sinh sản, theo những hướng không xác định. Là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá.
 2. Sự tái tổ hợp lại các gen trong quá trình di truyền do hoạt dộng sinh sản hữu tính
 3. Do sự phát sinh các đột biến trong quá trình sinh sản
 4. B và C đúng

Đáp án:

Theo Đacuyn “ Biến dị thành viên ” là những đặc thù sai khác giữa những thành viên cùng loài phát sinh trong quy trình sinh sản, theo những hướng không xác lập. Là nguồn nguyên vật liệu của chọn giống và tiến hoá .

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3:Nguồn biến dị chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên theo quan điểm Đacuyn là:

 1. biến dị tổ hợp
 2. biến dị cá thể
 3. đột biến
 4. thường biến

Đáp án:

Theo quan điểm của Đacuyn thì biến dị những thể là nguồn biến dị đa phần chịu tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên .

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4:Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :

 1. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động
 2. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được
 3. Sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản
 4. Những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh

Đáp án:

Theo ý niệm của Đacuyn biến dị thành viên là những đột biến phát sinh ra những sai khác giữa những thành viên trong loài qua quy trình sinh sản

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:Khái niệm biến dị cá thể theo Đacuyn:

 1. Những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài phát sinh trong quá trình sinh sản, theo những hướng không xác định. Là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá.
 2. Sự tái tổ hợp lại các gen trong quá trình di truyền do hoạt dộng sinh sản hữu tính
 3. Do sự phát sinh các đột biến trong quá trình sinh sản
 4. B và C đúng

Đáp án:

Theo Đacuyn “ Biến dị thành viên ” là những đặc thù sai khác giữa những thành viên cùng loài phát sinh trong quy trình sinh sản, theo những hướng không xác lập. Là nguồn nguyên vật liệu của chọn giống và tiến hoá .

Tham Khảo Thêm:  KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6:Loại biến dị cá thể theo quan niệm của Đac uyn có những tính chất nào dưới đây ?

( 1 ) Xuất hiện ngẫu nhiên trong quy trình sinh sản và tăng trưởng thành viên .( 2 ) Xuất hiện hàng loạt theo một hướng xác lập .( 3 ) Xuất hiện riêng không liên quan gì đến nhau ở từng thành viên .( 4 ) Di truyền được qua sinh sản hữu tính .( 5 ) Không xác lập được khunh hướng biến dị .

 1. 3, 4, 5
 2. 2, 4, 5
 3. 1, 3, 4, 5
 4. 1, 3, 4

Đáp án:

Biến dị thành viên Open riêng không liên quan gì đến nhau ở từng thành viên .Biến dị thành viên Open ngẫu nhiên trong sinh sản không có hướng và được di truyền cho thế hệ sau .

Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định là thường biến (biến dị xác định) → 2 sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7:Loại biến dị cá thể theo quan niệm của Đac uyn có những tính chất nào dưới đây ?

( 1 ) Xuất hiện ngẫu nhiên trong quy trình sinh sản và tăng trưởng thành viên .( 2 ) Xuất hiện riêng không liên quan gì đến nhau ở từng thành viên .( 3 ) Không di truyền được .( 4 ) Không xác lập được khunh hướng biến dị .

 1. 2, 3, 4
 2. 1, 2, 3
 3. 1, 3, 4
 4. 1, 2, 4

Đáp án:

Biến dị thành viên Open riêng không liên quan gì đến nhau ở từng thành viên .Biến dị thành viên Open ngẫu nhiên trong sinh sản không có hướng và được di truyền cho thế hệ sau .→ 3 sai

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:Theo Đacuyn, biến dị cá thể ở sinh vật phải thông qua quá trình nào sau đây để di truyền lại cho các thế hệ sau?

 1. Tương tác giữa cá thể với môi trường sống.
 2. Sinh sản.
 3. Chọn lọc tự nhiên.
 4. Chọn lọc nhân tạo.

Đáp án:

Theo Đacuyn, loại biến dị thành viên ở sinh vật phải trải qua quy trình sinh sản, được di truyền cho thế hệ sau

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9:Theo Đacuyn, biến dị cá thể muốn di truyền lại cho các thế hệ sau thì cần trải qua?

 1. Thích nghi với môi trường.
 2. Chọn lọc tự nhiên.
 3. Đột biến
 4. Sự sinh sản.

Đáp án:

Theo Đacuyn, loại biến dị thành viên ở sinh vật phải trải qua quy trình sinh sản, được di truyền cho thế hệ sau .

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10:Charles Darwin đã đề xuất vấn đề nào trong công trình nghiên cứu về tiến hóa của mình?

 1. Thuật ngữ: “Tiến hóa”
 2. Lý thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên
 3. DNA là vật liệu di truyền.
 4. Sự phân chia độc lập các NST

Đáp án:

Charles Darwin đã đề xuất kiến nghị triết lý tiến hóa bằng tinh lọc tự nhiên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11:Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm

 1. thích nghi.
 2. chọn lọc tự nhiên.
 3. đột biến.
 4. thường biến.

Đáp án:

Charles Đacuyn là người tiên phong đưa ra khái niệm tinh lọc tự nhiên .

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12:Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của CLTN là

 1. Tích lũy các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh
 2. Tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho bản thân sinh vật.
 3. Tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho con người
 4. Đào thải các cá thể mang kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi, tích lũy các cá thể mang kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, khả năng sinh sản tốt.

Đáp án:

Theo quan điểm của Đacuyn, tác động ảnh hưởng của CLTN là tích góp những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại cho bản thân sinh vật

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá theo chọn lọc tự nhiên là sự tích luỹ các

 1. biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
 2. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
 3. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.
 4. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

Đáp án:

Theo Đácuyn, chính sách tiến hoá theo tinh lọc tự nhiên là sự tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới công dụng của tinh lọc tự nhiên .

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14:Theo quan điểm của Đacuyn, nội dung của chọn lọc tự nhiên là:

 1. Từ các dạng hoang dại ban đầu tạo ra nhiều giống mới
 2. Đào thải các biến dị có hại, tích lũy các biến dị có lợi.
 3. Đào thải các biến dị có hại, tích lũy các biến dị có lợi phù hợp với muc tiêu của con người.
 4. Hình thành nhiều loài mới mang nhiều đặc điểm thích nghi.

Đáp án:

Theo quan điểm của Đacuyn, nội dung của tinh lọc tự nhiên quy trình đào thải những biến dị có hại, tích góp những biến dị có lợi .

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15:Theo quan điểm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

 1. Quần thể.
 2. Cá thể, quần thể.
 3. Cá thể.
 4. Tất cả các cấp tổ chức sống.

Đáp án:

Theo quan điểm của Đacuyn, đối tượng người tiêu dùng của tinh lọc tự nhiên là thành viên .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16:Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

 1. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
 2. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.
 3. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.
 4. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản.

Đáp án:

Theo Đacuyn, đối tượng người dùng của tinh lọc tự nhiên làcác thành viên nhưng tác dụng của tinh lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có những đặc thù thích nghi với môi trường tự nhiên .

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17:Theo Đacuyn, đối tượng của tiến hóa là:

 1. Loài
 2. Cá thể
 3. NST
 4. Quần thể

Đáp án:

Theo Đacuyn, đối tượng người tiêu dùng của tiến hóa là thành viên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18:Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều nòi (thứ) vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình:

 1. Phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo
 2. Tích lũy những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật.
 3. Phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên
 4. Phát sinh các biến dị cá thể
Tham Khảo Thêm:  Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm, đi qua một điểm Toán 11

Đáp án:

Theo ý niệm của Đacuyn, sự hình thành này ở vật nuôi, cây cối là tác dụng của hiện tượng kỳ lạ phân li tính trạng trong tinh lọc tự tạo

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19:Theo Đacuyn chọn lọc nhân tạo (CLNT) là một quá trình trong đó:

 1. Những biến dị có hại bị đào thải, những biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người được tích luỹ.
 2. CLNT là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của giống vật nuôi và cây trồng
 3. Sự chọn lọc có thể được tiến hành ở mỗi loài vật nuôi hay cây trồng theo nhiều hướng khác nhau dẫn tới sự phân li tính trạng
 4. Tất cả đều đúng

Đáp án:

Theo ý niệm của Đacuyn, sự hình thành này ở vật nuôi, cây cối là hiệu quả của hiện tượng kỳ lạ phân li tính trạng trong tinh lọc tự tạo ; hững biến dị có hại bị đào thải, những biến dị có lợi tương thích với tiềm năng sản xuất của con người được tích luỹ => CLNT là tác nhân chính quy định khunh hướng và vận tốc biến hóa của giống vật nuôi và cây cối

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20:Câu nói nào dưới đây là không đúng khi nói về kết quả của chọn lọc nhân tạo:

 1. Tích luỹ các biến đổi nhỏ, riêng lẻ ở từng cá thể thành các biến đổi sâu sắc, phổ biến chung cho giống nòi.
 2. Đào thải các biến dị không có lợi cho con người và tích luỹ các biến dị có lợi, không quan tâm đến sinh vật.
 3. Tạo ra các loài cây trồng, vật nuôi trong phạm vi từng giống tạo nên sự đa dạng cho vật nuôi cây trồng.
 4. Tạo các giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu của con người rất phức tạp và không ngừng thay đổi.

Đáp án:

Chọn lọc tự tạo sẽ vô hiệu những biến dị không có lợi cho con người, chỉ giữ lại những biến dị có lợi cho con người, qua đó làm giảm sự phong phú

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21:Sự phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo (CLNT) được giải thích bằng quá trình nào dưới đây:

 1. Đào thải những biến dị có hại, tích luỹ những biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người
 2. Tích luỹ những biến dị trong một thời gian dài trong những điều kiện sản xuất khác nhau
 3. Trong mỗi loài vật nuôi hay cây trồng, sự chọn lọc có thể được tiến hành theo nhiều hướng khác nhau, trong mỗi hướng con người chỉ đi sâu khai thác những đặc điểm có lợi, loại bỏ những dạng trung gian
 4. A và B đúng

Đáp án:

Trong mỗi loài vật nuôi hay cây cối, sự tinh lọc hoàn toàn có thể được thực thi theo nhiều hướng khác nhau, trong mỗi hướng con người chỉ đi sâu khai thác những đặc thù có lợi, vô hiệu những dạng trung gian .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22:Trong các cặp có quan hệ thuật ngữ “chọn lọc nhân tạo” được cho dưới đây, cặp nào được xem là không thực sự thích hợp?

 1. Chọn lọc nhân tạo – sự sống sót của vật nuôi, cây trồng thích nghi nhất.
 2. Chọn lọc nhân tạo – hình thành đặc điểm thích nghi ở vật nuôi
 3. Chọn lọc nhân tạo – tạo ra giống cây trồng, vật nuôi mới trong phạm vi cùng một loài
 4. Động lực của chọn lọc nhân tạo – nhu cầu kinh tế và thị hiếu thẩm mỹ của con người.

Đáp án:

Chọn lọc tự tạo – sự sống sót của vật nuôi, cây cối tương thích với nhu yếu của con người không nhất đính là thích nghi nhất .

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23:Phát biểu nào dưới đây không phải là nội dung của quá trình chọn loc nhân tạo (CLNT) trong học thuyết tiến hoá của Đacuyn:

 1. CLNT là một quá trình đào thải những biến dị có hại, tích luỹ những biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người.
 2. CLNT là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng
 3. CLNT là nhân tố quy định chiều hướng biến đổi nhưng chọn lọc tự nhiên mới là nhân tố quyết định tốc độ biến đổi của giống vật nuôi và cây trồng
 4. Trong mỗi loài vật nuôi hay cây trồng, sự chọn lọc có thể được tiến hành theo nhiều hướng khác nhau dẫn tới sự phân li tính trạng

Đáp án:

C sai vì CLNT là tác nhân chính quy định khunh hướng và vận tốc biến hóa của giống vật nuôi và cây xanh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24:Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi cây trồng là:

 1. Chọn lọc tự nhiên
 2. Đấu tranh sinh tồn
 3. Phân ly tính trạng
 4. Chọn lọc nhân tạo

Đáp án:

Theo Đacuyn, tác nhân tiến hóa chính qui định khunh hướng và và vận tốc đổi khác của những giống vật nuôi, cây cối là : Chọn lọc tự tạoChọn lọc tự tạo là : con người giữ lại những giống cây cối, vật nuôi có những tính trạng có lợi cho con người và nhân giống chúng, vô hiệu những giống có những tính trạng không có lợi cho con người

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25:Con người giữ lại các giống cây trồng, vật nuôi có các tính trạng có lợi cho con người và nhân giống chúng, loại bỏ các giống có các tính trạng không có lợi cho con người là:

 1. Chọn lọc tự nhiên
 2. Chọn lọc nhân tạo
 3. Phân ly tính trạng
 4. Đấu tranh sinh tồn

Đáp án:

Theo Đacuyn, tác nhân tiến hóa chính qui định khunh hướng và và vận tốc biến hóa của những giống vật nuôi, cây cối là : Chọn lọc tự tạoChọn lọc tự tạo là : con người giữ lại những giống cây xanh, vật nuôi có những tính trạng có lợi cho con người và nhân giống chúng, vô hiệu những giống có những tính trạng không có lợi cho con người

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26:Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá là:

 1. Các biến dị nhỏ, riêng rẽ tích luỹ thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên
 2. Các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động của sinh vật đều di truyền
 3. Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh.
 4. Sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.
Tham Khảo Thêm:  Ngã Tư Quang Thanh An Lão Hải Phòng, Ngã 4 Quang Thanh, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng

Đáp án:

Theo Đacuyn, chính sách hầu hết của quy trình tiến hoá là :Các biến dị nhỏ, riêng rẽ tích luỹ thành những sai khác lớn và thông dụng dưới tính năng của tinh lọc tự nhiên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27:Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá là

 1. sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
 2. sự tích luỹ các đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
 3. sự tích luỹ các đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.
 4. sự tích luỹ các đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động

Đáp án:

Theo Đac uyn, chính sách tiến hóa là sự tích lũy những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới tính năng của tinh lọc tự nhiên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28:Hạn chế chủ yếu trong học thuyết tiến hóa của Đacuyn là:

 1. Chưa giải thích thành công sự hình thành đặc điểm thích nghi.
 2. Chưa đi sâu vào cơ chế hình thành loài mới.
 3. Chưa hiểu rõ nguyên nhân và cơ chế di truyền các biến dị.
 4. Chưa có quan niệm đúng về nguyên nhân của sự đấu tranh sinh tồn.

Đáp án:

Hạn chế đa phần trong thuyết tiến hóa của Đac uyn là CChưa hiểu rõ nguyên do và chính sách di truyền những biến dịỞ thời Đac uyn chưa có những thành tựu về sinh học tế bào, chưa có những khái niệm về gen, NST, đột biến …

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29:Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa

 1. hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.
 2. giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật.
 3. đi sâu vào các con đường hình thành loài mới.
 4. làm rõ tổ chức của loài sinh học.

Đáp án:

Tồn tại đa phần trong học thuyết Đacuyn là chưa hiểu rõ nguyên do phát sinh biến dị và chính sách di truyền những biến dị .

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30 : Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn :

 1. Giải thích không thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi
 2. Đánh giá chưa đúng vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hóa
 3. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị
 4. Chưa giải thích đươc đầy đủ quá trình hình thành loài mới

Đáp án:

Tồn tại đa phần trong học thuyết Đacuyn là chưa hiểu rõ nguyên do phát sinh biến dị và chính sách di truyền những biến dị .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 31:Đacuyn không đưa ra khái niệm nào sau đây?

 1. Đột biến.
 2. Chọn lọc tự nhiên.
 3. Phân ly tính trạng
 4. Biến dị cá thể.

Đáp án:

Đacuyn không đưa ra khái niệm đột biến mà ông chỉ phân biệt biến dị có hướng và biến dị vô hướng .

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32:Câu nào dưới đây nói về nội dung của học thuyết Dacuyn là đúng nhất?

 1. Chỉ có các biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa
 2. Những biến dị di truyền xuất hiện một cách riêng lẻ trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
 3. Chỉ có đột biến gen xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.
 4. Những biến dị xuất hiện một cách đồng loạt theo một hướng xác định mới có ý nghĩa tiến hóa.

Đáp án:

Câu đúng nhất là : Những biến dị di truyền Open một cách riêng không liên quan gì đến nhau trong quy trình sinh sản mới là nguồn nguyên vật liệu cho quy trình chọn giống và tiến hóaA chỉ nhắc đến vai trò biến dị tổng hợp, bỏ lỡ vai trò đột biến genC chỉ nhắc đến vai trò đột biến gen, bỏ lỡ vai trò biến dị tổng hợpD đề cặp đến thường biến – không di truyền được, không có nhiều ý nghĩa về mặt tiến hóa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 33:Phát biểu nào dưới đây không nằm trong nội dung của học thuyết Đacuyn:

 1. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gôc chung
 2. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng
 3. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền đó là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật
 4. Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp nên không bị đào thải

Đáp án:

D sai, “ ngoại cảnh đổi khác chậm nên sinh vật có năng lực phản ứng tương thích nên không bị đào thải ” là theo quan điểm của Lamac .

Đáp án cần chọn là: D

Câu 34:Nhận định nào sau đây thể hiện quan điểm tiến hóa của Đacuyn ?

 1. Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa
 2. Sinh vật biến đổi dưới tác động trực tiếp của điều kiện ngoại cảnh
 3. Sự hình thành các giống vật nuôi cây trồng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên
 4. Các loài mới được hình thành từ một loài ban đầu dưới tác động của chọn lọc tự nhiên

Đáp án:

Các loài mới được hình thành từ một loài bắt đầu dưới ảnh hưởng tác động của tinh lọc tự nhiên .

Đáp án cần chọn là: D

Câu 35:Ý nào sau đây không phải là quan điểm của Đacuyn về tiến hóa?

 1. Loài mới được hình thành trên cơ sở của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.
 2. Nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là biến dị cá thể.
 3. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo hướng xác định.
 4. Biến dị xác định ít có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

Đáp án:

Ý sai là C vì đây là ý niệm của thuyết tiến hóa văn minh .

Đáp án cần chọn là: C

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *