Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó Lớp 4, Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Lớp 4

Bài 2.

Mời các bạn xem: Tìm hai số theo tổng và hiệu

An và Bình có 70 viên bi. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

*

Hai lần số bi trên:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số viên bi:

86 : 2 = 43 (quả bóng)

Số viên bi của Pin:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: A: 43 viên bi

Chai: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp có hai tổ công nhân, tổ 18 nhiều hơn tổ hai là 18 người. Có bao nhiêu người trong mỗi nhóm lao động?

Quà:

Tổng số công nhân nhà máy:

100 – 8 = 92 (lao động)

Gấp đôi số công nhân ở Tổ Hai:

92 – 18 = 74 (lao động)

Số lượng nhân viên của nhóm hai:

74 : 2 = 37 (lao động)

Số lượng nhân viên mỗi nhóm:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Trả lời: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Chương 4. Tìm hai số có hiệu là 47. Nếu cộng số thứ nhất với số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Quà:

Theo tiêu đề, chúng tôi có:

Số thứ nhất + số thứ hai + hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số cần tìm bằng:

372 – 47 = 325

Một số lớn gấp hai lần thì bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn nhất cần tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số trẻ phải tìm bằng:

186 – 47 = 139

Trả lời: 186, 139

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài hơn chiều rộng 11 m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Quà:

Nửa chu vi hình chữ nhật102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

31 x 20 = 620 (m2)

Trả lời: 620m2

Chương 6. Hai bao gạo có tổng khối lượng là 147kg, nếu bao gạo thứ nhất là 5kg và bao thứ hai là 22kg thì số gạo còn lại trong hai bao gạo là bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo? Giải bài toán bằng hai cách?

Tham Khảo Thêm:  Trào Lưu Des Rate Là Gì Trên Facebook ? Năm 2022 Mà Không Biết Là Dở Rồi

Quà:

*

Bao gạo thứ hai nhiều hơn bao gạo thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Bao gạo thứ nhất hai lần:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo đựng trong bao thứ nhất:

130 : 2 = 65 (kg)

Bao gạo thứ hai:

65 + 17 = 82 (kg)

Trả lời: Túi đầu tiên: 65 kg

Túi thứ hai: 82 kg.

Bài 7. Hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi biết rằng nếu thêm 8 viên bi vào hộp thứ nhất và 17 viên bi vào hộp thứ hai thì số bi ở hộp bị mất đi như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải quyết vấn đề theo hai cách.

Quà:

Cách 1.

Nếu thêm vào hộp thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp thứ hai 17 viên bi thì tổng số viên bi ở hai hộp là:

155 + 8 + 17 = 180 (quả bóng)

Số viên bi trong mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên thuốc)

Số bi ở hộp thứ nhất:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi ở hộp thứ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Trả lời: Hộp 1: 82 viên bi

Hộp thứ hai có 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi ở hộp thứ nhất nhiều hơn số bi ở hộp thứ hai là:

17 – 8 = 9 (viên thuốc)

Số bi ở hộp thứ nhất gấp đôi:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi ở hộp thứ nhất:

164 : 2 = 82 (quả bóng)

Số bi ở hộp thứ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Trả lời: Hộp 1: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số có tổng bằng 412, biết rằng nếu viết thêm 3 vào bên trái số bé thì được số lớn.

Quà:

Số lớn hơn số bé một chữ số và tổng của hai số là 412. Vậy số lớn hơn phải là số có 3 chữ số và số bé phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy để tìm hiệu của hai số là 300

Tham Khảo Thêm:  Kế Số 2/1B Ql 22

Hai lần số nhỏ nhất:

412 – 300 = 112

Số nhỏ:

112 : 2 = 56

Con số lớn:

56 + 300 = 356

Trả lời: 56, 356

Bài 9. Tìm hai số lẻ có tổng bằng 176, giữa chúng có 4 số lẻ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Appy Fine Reader 14 Portable Full Crack Và Portable Mới Nhất

Quà:

Ta cần tìm hai số lẻ có 4 số lẻ ở giữa chúng ta được 6 số lẻ liên tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Vì vậy, để tìm sự khác biệt của hai số lẻ bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé cần tìm thì bằng:

176 – 10 = 166

Số em cần tìm:

166 : 2 = 83

Số lớn cần tìm:

176 – 83 = 93

Trả lời: 83, 93.

Bài 10. Bố hơn con 31 tuổi, biết rằng 4 năm nữa bố và con bằng 51 tuổi. Giờ bạn bao nhiêu tuổi? bố bao nhiêu tuổi? bạn bao nhiêu tuổi

Quà:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Gấp hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi hiện tại của trẻ:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Trả lời: Bố: 37 tuổi

Trẻ em: 6 tuổi.

Bài 11. Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện nay là 80. Hai năm trước tổng số tuổi của anh Hiếu và Hải là 54 tuổi, Huệ hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Quà:

Mỗi năm tuổi của anh tăng thêm một tuổi thì tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng thêm hai tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ và Hải hơn tuổi em là 2 tuổi.

Hiện nay tuổi anh hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải.

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của cô hiện nay:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện nay là:

Tham Khảo Thêm:  Dao Động Điều Hòa Là Gì

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi hiện tại của hình ảnh:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Trả lời: Bà nội: 66 tuổi

Shade: 10 tuổi

Xin chào: 4 tuổi

Tự đào tạo

Bài 1. Một người bán được 40 kg gạo tẻ và gạo tẻ trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo tẻ là 10 kg. Hỏi mỗi loại bán bao nhiêu kg gạo?

Bài 2. Có hai xe chở xi măng, mỗi xe chở trung bình 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu xi măng khi xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai 6 bao?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng kém chiều dài 15m. Tính diện tích của hình.

bài 4. Có tất cả 100 học sinh trong ba lớp là 4A, 4B, 4C. Biết lớp 4B nhiều hơn lớp 4A 1 học sinh nhưng ít hơn lớp 4C 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5. Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 6. Hai thùng chứa tổng cộng 80 lít dầu. Sau khi đổ 5 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thể tích dầu ở thùng thứ nhất nhiều hơn thể tích dầu ở thùng thứ hai là 10 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng của hai số lẻ liên tiếp là 716. Tìm hai số đó.

bài 8. Tổng của hai số chẵn là 480. Tìm 6 số lẻ liên tiếp nằm giữa hai số đó.

Bài 9. Trung bình cộng của hai số chẵn là 35. Tìm 10 số chẵn liên tiếp giữa hai số.

Bài 10. Trang trại với 200 con vịt, ngan, ngan. Số vịt bằng tổng vịt và ngỗng, số thiên nga nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Có bao nhiêu con thiên nga, vịt và ngỗng trong trang trại đó?

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *