Tổng hợp quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản trong tiếng Anh giao tiếp

Hiểu rõ những quy tắc lưu lại trọng âm giúp bạn tiếp xúc tự nhiên và có ngôn từ hơn. Trung tâm Langmaster ra mắt với bạn 15 quy tắc đánh trọng âm cơ bản, mẹo ghi lại trọng âm và cách ghi lại trọng âm cơ bản, giúp bạn tiếp xúc trôi chảy và tự tin hơn .

nội dung

 • 1 I. Trọng âm trong tiếng Anh là gì?
 • 2 II. Tại sao phải học quy tắc cách đánh trọng âm?
 • 3 III. 15 quy tắc trọng âm cơ bản trong tiếng Anh
  • 3.1 1. Động từ có 2 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai
  • 3.2 2. Danh từ có 2 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất
  • 3.3 3. Tính từ có 2 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất
  • 3.4 4. Động từ ghép => trọng âm là trọng âm của từ thứ 2
  • 3.5 5. Danh từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
  • 3.6 6. Trọng âm rơi vào chính các âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self
  • 3.7 7. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ nhất
  • 3.8 8. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2
  • 3.9 9. Các từ tận cùng bằng các đuôi, – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum, thì trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó
  • 3.10 10. Các từ kết thúc bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu 2 âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất. Nếu từ có từ 3 âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.
  • 3.11 11. Các từ tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon, – ain, -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này :
  • 3.12 12. Các từ chỉ số lượng có đuôi teen thì nhấn trọng âm vào teen, đuôi -ty thì trọng âm rơi vào âm tiết phía trước nó
  • 3.13 13. Các tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix) thường không mang trọng âm, nó không làm thay đổi trọng âm của từ gốc
  • 3.14 14. Từ có 3 âm tiết
  • 3.15 15. Trọng âm không rơi vào những âm yếu như /ə/ hoặc /i/
 • 4 IV. Trọng âm và ngữ điệu trong câu nói tiếng Anh
 • 5 V. Bài tập trọng âm

I. Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trọng âm là những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề, đọc to và rõ hơn những âm khác trong từ. Trọng âm là một nét độc lạ trong tiếng Anh, giúp từ và câu khi phát âm có ngôn từ rõ ràng. Ở từ điển, trọng âm rơi vào âm tiết nào thì trước âm tiết đó sẽ có dấu phẩy .
Đây là một phần cơ bản và quan trọng trong quy trình học phát âm tiếng Anh. Muốn phát âm chuẩn và giống như người bản xứ, bạn bắt buộc phải nhấn trọng âm một cách đúng chuẩn và tự nhiên ở mỗi từ và câu .

II. Tại sao phải học quy tắc cách đánh trọng âm?

1. Giúp bạn phát âm chuẩn và có ngữ điệu tự nhiên

Khi nói, người bản xứ thường nhấn trọng âm rất tự nhiên. Bạn sẽ thích thú hơn khi nghe một câu hay một từ có ngữ điệu lên xuống hơn là ngữ điệu đều đều đúng không? Vì thế, nói có trọng âm giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn và không khác gì người bản xứ.

2. Giúp bạn phân biệt được các từ dễ nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, có những từ tuy cách viết và phát âm giống nhau nhưng lại mang nghĩa khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm tiết được nhấn trọng âm .
Trong tiếng Anh, có những từ có cách viết giống nhau nhưng lại mang nghĩa khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm tiết được nhấn trọng âm .
Vì thế, nắm chắc những quy tắc cách đánh trọng âm giúp bạn phân biệt những từ dễ nhầm lẫn. Điều này đặc biệt quan trọng trong những bài Listening, vì người ra đề hoàn toàn có thể đưa ra những từ như vậy để kiểm tra kỹ năng và kiến thức của bạn .

Tham Khảo Thêm:  Cách Đổi Dns 8.8 8.8 Là Gì, Tầm Quan Trọng Của Dns Trong Thế Giới Mạng

3. Tránh hiểu nhầm trong giao tiếp

Một từ hoàn toàn có thể có nhiều cách phát âm và ý nghĩa vì có cách nhấn trọng âm khác nhau nên việc biết và dùng đúng cách lưu lại trọng âm cơ bản giúp bạn truyền đạt đúng ý khi tiếp xúc .
Rất nhiều trường hợp “ dở khóc dở cười ” xảy ra khi nhấn sai trọng âm và chắc như đinh, bạn không muốn rơi vào tình cảnh đó phải không nào ? Cùng thuộc lòng 15 quy tắc đánh trọng âm sau đây để nói tiếng Anh ‘ chuẩn từng cen-ti-mét ’ nhé !

null

Xem thêm :

=> TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRỌNG ÂM ÔN THI THPT QUỐC GIA

=> BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

III. 15 quy tắc trọng âm cơ bản trong tiếng Anh

1. Động từ có 2 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ :

 • begin / bɪˈɡɪn /
 • forgive / fəˈɡɪv /
 • invite / ɪnˈvaɪt /
 • agree / əˈɡriː /

Một số trường hợp ngoại lệ :

 • answer / ˈɑːn. sər /
 • enter / ˈen. tər /
 • happen / ˈhæp. ən /
 • offer / ˈɒf. ər /
 • open / ˈəʊ. pən /
 • visit / ˈvɪz. ɪt /

2. Danh từ có 2 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ :

 • father / ˈfɑː. ðər /
 • table / ˈteɪ. bəl /
 • sister / ˈsɪs. tər /
 • office / ˈɒf. ɪs /
 • mountain / ˈmaʊn. tɪn /

Một số trường hợp ngoại lệ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất : advice / ədˈvaɪs /, machine / məˈʃiːn /, mistake / mɪˈsteɪk /, khách sạn / həʊˈtel /, …
Chú ý : Một số từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau tùy thuộc vào từ loại .
Ví dụ :
record, desert sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất nếu là danh từ :

 • record ( n ) / ˈrek. ɔːd / ≠ record ( v ) / rɪˈkɔːd /
 • desert ( n ) / ˈdez. ət / ≠ desert ( v ) / dɪˈzɜːt /

null

3. Tính từ có 2 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ :

 • happy / ˈhæp. i /
 • busy / ˈbɪz. i /
 • careful / ˈkeə. fəl /
 • lucky / ˈlʌk. i /
 • healthy / ˈhel. θi /

Một số trường hợp ngoại lệ :

 • alone / əˈləʊn /
 • amazed / əˈmeɪzd /

4. Động từ ghép => trọng âm là trọng âm của từ thứ 2

Ví dụ :

 • become / bɪˈkʌm /
 • understand / ˌʌn. dəˈstænd /
 • overflow / ˌəʊ. vəˈfləʊ /, …

5. Danh từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ :

 • doorman / ˈdɔːrmən /
 • typewriter / ˈtaɪpraɪtər /
 • greenhouse / ˈɡriːnhaʊs /

6. Trọng âm rơi vào chính các âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ :

 • sự kiện / ɪˈvent /
 • contract / kənˈtrækt /
 • protest / prəˈtest /
 • persist / pəˈsɪst /
 • maintain / meɪnˈteɪn /
 • herself / hɜːˈself /
 • occur / əˈkɜːr /

7. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ :

 • anywhere / ˈen. i. weər /
 • somehow / ˈsʌm. haʊ /
 • somewhere / ˈsʌm. weər /

8. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

Ví dụ :

 • about / əˈbaʊt /
 • above / əˈbʌv /
 • again / əˈɡen /
 • alone / əˈləʊn /
 • alike / əˈlaɪk /
 • ago / əˈɡəʊ /

9. Các từ tận cùng bằng các đuôi, – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum, thì trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó

Ví dụ :

 • decision / dɪˈsɪʒ. ən /
 • attraction / əˈtræk. ʃən /
 • librarian / laɪˈbreə. ri. ən /
 • experience / ɪkˈspɪə. ri. əns /
 • society / səˈsaɪ. ə. ti /
 • patient / ˈpeɪ. ʃənt /
 • popular / ˈpɒp. jə. lər /
 • biology / baɪˈɒl. ə. dʒi /
 • Một số trường hợp ngoại lệ :
 • lunatic / ˈluː. nə. tɪk /
 • arabic / ˈær. ə. bɪk /
 • politics / ˈpɒl. ə. tɪks /
 • arithmetic / əˈrɪθ. mə. tɪk /

null

10. Các từ kết thúc bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu 2 âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất. Nếu từ có từ 3 âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

Ví dụ :

 • communicate / kəˈmjuː. nɪ. keɪt /
 • regulate / ˈreɡ. jə. leɪt /
 • classmate / ˈklɑːs. meɪt /
 • technology / tekˈnɒl. ə. dʒi /
 • emergency / ɪˈmɜː. dʒən. si /
 • certainty / ˈsɜː. tən. ti /
 • biology / baɪˈɒl. ə. dʒi /
 • photography / fəˈtɒɡ. rə. fi /

Một số trường hợp ngoại lệ : accuracy / ˈæk. jə. rə. si /, …

11. Các từ tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon, – ain, -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này :

Ví dụ :

 • lemonade / ˌlem. əˈneɪd /
 • Chinese / tʃaɪˈniːz /
 • pioneer / ˌpaɪəˈnɪər /
 • kangaroo / ˌkæŋ. ɡərˈuː /
 • typhoon / taɪˈfuːn /
 • whenever / wenˈev. ər /
 • environmental / ɪnˌvaɪ. rənˈmen. təl /, …
Tham Khảo Thêm:  [LỜI GIẢI]: Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi?

Một số trường hợp ngoại lệ :

 • coffee / ˈkɒf. i /
 • committee / kəˈmɪt. i /

12. Các từ chỉ số lượng có đuôi teen thì nhấn trọng âm vào teen, đuôi -ty thì trọng âm rơi vào âm tiết phía trước nó

Ví dụ :

 • thirteen / θɜːˈtiːn /
 • fourteen / ˌfɔːˈtiːn /
 • twenty / ˈtwen. ti /
 • thirty / ˈθɜː. ti /
 • fifty / ˈfɪf. ti /

13. Các tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix) thường không mang trọng âm, nó không làm thay đổi trọng âm của từ gốc

Ví dụ :

 • important / ɪmˈpɔː. tənt /⟹unimportant / ˌʌn. ɪmˈpɔː. tənt /
 • perfect / ˈpɜː. felt /⟹imperfect / ɪmˈpɜː. felt /
 • appear / əˈpɪər /⟹disappear / ˌdɪs. əˈpɪər /
 • crowded / ˈkraʊ. dɪd /⟹overcrowded / ˌəʊ. vəˈkraʊ. dɪd /
 • beauty / ˈbjuː. ti /⟹beautiful / ˈbjuː. tɪ. fəl /
 • teach / tiːtʃ /⟹teacher / ˈtiː. tʃər /

Một số trường hợp ngoại lệ :
statement / ˈsteɪt. mənt / – understatement / ˌʌn. dəˈsteɪt. mənt /, …
Hậu tố không làm biến hóa trọng âm của từ gốc :
Ví dụ :

null

14. Từ có 3 âm tiết

a. Động từ

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm :
Ví dụ :

 • encounter / iŋ ’ kauntə /
 • determined / dɪˈtɜː. mɪnd /, …

Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên .
Ví dụ :

 • exercise / ˈek. sə. saɪz /
 • compromise / ˈkɒm. prə. maɪz /, …

b. Danh từ

Đối với danh từ có ba âm tiết, nếu âm tiết thứ hai có chứa âm / ə / hoặc / i / thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất .
Ví dụ :

 • paradise / ˈpærədaɪs /
 • pharmacy / ˈfɑːrməsi /
 • controversy / ˈkɑːntrəvɜːrsi /
 • holiday / ˈhɑːlədei /
 • resident / ˈrezɪdənt / …

– Nếu những danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn ( / ə / hay / i / ) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài / nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai .
Ví dụ :

 • computer / kəmˈpjuːtər /
 • potato / pəˈteɪtoʊ /
 • banana / bəˈnænə /
 • disaster / dɪˈzɑːstə ( r ) /

c. Tính từ

Nếu tính từ có âm tiết thứ nhất là / ə / hay / i / thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai .
Ví dụ :

 • familiar / fəˈmɪl. i. ər /
 • considerate / kənˈsɪd. ər. ət /, …

Nếu tính từ có âm tiết cuối là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ hai là nguyên âm dài thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai .
Ví dụ :

 • enormous / ɪˈnɔːməs /
 • annoying / əˈnɔɪɪŋ /, …

15. Trọng âm không rơi vào những âm yếu như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ :

 • computer / kəmˈpjuːtər /
 • occur / əˈkɜːr /, …

Xem thêm :

=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

=> 13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

IV. Trọng âm và ngữ điệu trong câu nói tiếng Anh

Trong tiếng Anh, không riêng gì từ có trọng âm, mà trong một câu cũng có ngôn từ riêng biểu lộ ý nghĩa và xúc cảm của người nói. Tùy từng loại câu sẽ có những ngôn từ và nhấn nhá khác nhau phụ thuộc vào và ý của người đang nói .
Ví dụ :

I’m (nhấn mạnh) in the living room (Tôi chứ không phải một ai khác đang ở trong lớp)

I’m in the living room (nhấn mạnh) (Tôi đang ở trong lớp học chứ không phải bất cứ nơi nào khác)

Trong một câu nói, hầu hết gồm có 2 loại là : từ thuộc về mặt nội dung ( content words ) và từ thuộc về mặt cấu trúc ( structure words ). Theo đó, khi tiếp xúc tất cả chúng ta thường nhấn trọng âm vào những từ thuộc về mặt nội dung, bởi đây là những từ quan trọng và mang ý chính của câu .

1. Từ thuộc về mặt nội dung chính – cần nhấn 

Động từ chính : sell, give, employ, talking, listening
Danh từ : table, book, music
Tính từ : tall, bad, handsome
Trạng từ : hardly, fastly, often
Trợ động từ ( dạng phủ định ) : don’t, can’t, isn’t
Đại từ chỉ định : those, these, this, that
Từ để hỏi : What, Where, When

2. Từ thuộc về mặt cấu trúc không cần nhấn

Đại từ : he, she, I
Giới từ : in, on, at
Mạo từ : a, an, the
Từ nối : but, because, and
Trợ động từ : can, should, must
Động từ ‘ to be ’ : am, is, were, was
Xem thêm :

=> Phương pháp xác đinh trọng âm trong tiếng Anh

=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

Tham Khảo Thêm:  Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm Đinh Sửu 1997 Năm Nhâm Dần 2022: Kết Thúc Tam Tai

V. Bài tập trọng âm

Bài tập trọng âm – Khoanh tròn đáp án đúng

1. a. darkness b. warmth c. market d. remark

2. a. begin b. comfort c. apply d. suggest

3. a. direct b. idea c. suppose d. figure

4. a. revise b. amount c. village d. desire

5. a. standard b. happen c. handsome d. destroy

6. a. scholarship b. negative c. develop d. purposeful

7. a. ability b. acceptable c. education d. hilarious

8. a. document b. comedian c. perspective d. location

9. a. provide b. product c. promote d. profess

10. a. different b. regular c. achieving d. property

Đáp án:

1. D – Đáp án D có trọng âm số 2, những từ khác có trọng âm thứ 1
2. B – Đáp án B có trọng âm số 1, còn lại những từ trọng âm thứ 2
3. D – Đáp án D có trọng âm số 1, còn lại những từ trọng âm thứ 2
4. C – Đáp án C có trọng âm số 1, còn lại những từ trọng âm thứ 2
5. D – Đáp án D có trọng âm số 2, những từ khác có trọng âm thứ 1
6. C – Đáp án C có trọng âm số 2, những từ khác có trọng âm thứ 1
7. C – Đáp án C có trọng âm số 3, những từ khác có trọng âm thứ 2
8. A – Đáp án A có trọng âm số 1, còn lại những từ trọng âm thứ 2
9. B – Đáp án B có trọng âm số 1, còn lại những từ trọng âm thứ 2
10. C – Đáp án C có trọng âm số 2, những từ khác có trọng âm thứ 1

Bài 2. Chọn từ có cách đánh trọng âm đúng

1. A. representative B. ‘ Representative C. repre’sentative D. Represen’tative
2. A. per’mission B. ‘ permission C. permission D. Per’mission
3. A. impossible B. ‘ impossible C. im’possible D. impos’sible
4. A. ‘ Unexpected B. unex’pected C. unexpected D. Unexpec’ted
5. A. uni’versity B. ’ university C. univer’sity D. u’niversity
6. A. dictio’nary B. dic’tionary C. ’ dictionary D. dictiona’ry
7. A. ‘ understand B. un’derstand C. und’erstand D. Under’stand
8. A. e’quipment B. equip’ment C. ‘ equipment D. Equi’pment
9. A. en’vironment B. ’ environment C. envi’ronment D. environ’ment
10. A. ’ international B. in’ternational C. internatio’nal D. inter’national
11. A. ‘ flamingo B. fla’mingo C. flam’ingo D. flamin’go
12. A. ’ dragonfly B. d’ragonfly C. dra’gonfly D. dragon’fly
13. A. ’ architecture B. ar’chitecture C. archi’tecture D. architec’ture
14. A. ‘ Geography B. Geogra’phy C. Ge’ography D. Geo’graphy
15. A. ’ Agriculture B. Ag’riculture C. Agri’culture D. Agricul’ture
16. A. ‘ traditional B. tra’ditional C. tradi’tional D. traditio’nal
17. A. ’ pomegranate B. po’megranate C. pome’granate D. pomegra’nate
18. A. ’ watermelon B. wa’termelon C. water’melon D. waterme’lon
19. A. ’ accountant B. ac’countant C. acco’untant D. accoun’tant
20. A. ’ photographer B. pho’tographer C. photo’grapher D. photogra’pher
Đáp án :
1. C, 2. A, 3. C, 4. B, 5. A, 6. C, 7. D, 8. A, 9. A, 10. D
11. B, 12. A, 13. A, 14. C, 15. A, 16. B, 17. A, 18. A, 19. B, 20. B

Bài 3: Đánh trọng âm cho các từ sau:

1. Company
2. Government
3. Information
4. Research
5. Education
6. Honest
7. Dictionary
8. Decoration
9. Aerobics
10. Swallow
Đáp án :
1. Company / ‘ kʌmpəni / : công ty, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
2. Government / ˈgʌvərmənt / : chính phủ nước nhà, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
3. Information / ˌɪnfərˈmeɪʃən / : thông tin, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3
4. Research / riˈsɜrʧ / : điều tra và nghiên cứu, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
5. Education / ɛʤəˈkeɪʃən / : giáo dục, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3
6. Honest / ˈɑːnɪst / : trung thực, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
7. Dictionary / ˈdɪkʃəneri / : từ điển, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

8. Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/: đồ trang trí, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3

9. Aerobics / eəˈrəʊbɪks / : thể dục nhịp điệu, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
10. Swallow / ˈswɒləʊ / chim én, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Trên đây là một số quy tắc đánh trọng âm phổ biến trong tiếng Anh, hy vọng qua bài viết bạn đã nắm được sơ lược và áp dụng tố khi giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên, trọng âm vẫn còn khá nhiều từ vựng không theo quy tắc, hãy học thêm nhiều từ mới tiếng Anh để cập nhật thêm kiến thức trọng âm bạn nhé!

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *