Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM

QUY TẮC VỀ HƯỚNG

QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-BKĐT, ngày 17 tháng 10 năm 2018)

1. Cách tuyển dụng mới

1.1 Tiêu chí tuyển dụng mới:

Sinh viên phải tích lũy từ 90% số tín chỉ theo chương trình đào tạo của các học kỳ mới được xét học chương trình tài năng;

Điểm trung bình tích lũy (GPA) lớn hơn 7.0; điểm trung bình học kỳ gần nhất (ĐTBHK) lớn hơn 7,5;

Sinh viên phải đang học cùng khóa, cùng chuyên ngành với công ty muốn đăng ký tham gia chương trình nhân tài;

Thông tin trên được sử dụng từ kết quả học tập của học kỳ trước.

1.2 Kỷ nguyên tuyển dụng mới

BCH cấp khoa công bố quy trình tuyển chọn và lập danh sách tân binh vào chương trình đào tạo tài năng sau học kỳ 2 năm thứ nhất;

BCH các cấp gửi danh sách tân binh về Phòng Giáo dục vào tháng 7 hàng năm;

Phòng Đào tạo có trách nhiệm đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau khi có đầy đủ thông tin về kết quả học tập sau năm thứ nhất (học kỳ I và học kỳ II) để ra quyết định công nhận sinh viên. .

1.3 Đủ điều kiện để tiếp tục tham gia chương trình tài năng

Là sinh viên của chương trình tài năng;

Không vi phạm nội quy bị cấm thi tài năng

Có thời khóa biểu cho học kỳ hiện tại;

Không vi phạm tiêu chuẩn học tập như buộc thôi học, buộc thôi học,…;

Thực hiện đúng cách để đăng ký một chương trình tài năng;

Một số trường hợp do hiệu trưởng quyết định.

2. Tuyển dụng và loại trừ khỏi chương trình tài năng dựa trên những điều sau:

2.1 Thêm công việc

Căn cứ vào số lượng cho phép và số học sinh rút tên, nếu số học sinh còn lại của phân hiệu thi năng khiếu ít hơn số lượng quy định thì tổ được phép sinh hoạt bổ sung.

Lần cuối cùng học sinh được thêm vào chương trình tài năng là học kỳ đầu tiên của năm thứ 3.

Điều kiện để sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa:

Sinh viên học cùng một khóa học, trong các công ty có cùng chương trình nhân tài. Trường hợp cần thiết, Khoa có thể thông báo tuyển sinh viên các ngành/chuyên ngành khác – cùng khóa của Khoa nếu chuyên ngành này không có sự khác biệt về chương trình giảng dạy so với học phần giảng dạy chương trình năng khiếu (chênh lệch tín chỉ dưới 10%);

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cách Thêm Khung Trong Word, Tạo Khung Trong Word Với 5 Cách Nhanh Và Đơn Giản

Có điểm giảng dạy từ nhóm Tốt trở lên, tôi muốn tham gia chương trình tài năng

Có số tín chỉ theo chương trình đào tạo đạt trên 90% số học kỳ mới được xét vào chương trình tài năng;

Điểm trung bình học kỳ trước là điểm trung bình lớn hơn 7.5.

2.2. Thoát khỏi chương trình

Trong quá trình xem xét, học sinh đã thực hiện một trong những điều sau đây;

Không xếp lịch học kỳ (tính theo chương trình học), nghỉ, không tốt nghiệp khi hết thời gian học (tính theo chương trình học);

Không đăng ký đầy đủ các môn học bắt buộc trong học kỳ;

Điểm trung bình chung tích lũy (GPA) nhỏ hơn hoặc bằng 7,0;

Số tín chỉ (TCTL) so với chương trình học dưới 80% nếu học năm thứ nhất; năm thứ hai đạt dưới 90% nếu đã học các năm trên;

Điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK) nhỏ hơn hoặc bằng 7,5;

Các môn học dưới Khá – tính theo quy định hiện hành;

Sinh viên không tham gia chương trình sẽ được trả lại ngành/chuyên ngành ban đầu theo kết quả đăng ký hoặc trở lại chuyên ngành ban đầu theo kết quả đăng ký của Khoa. Nếu chương trình đào tạo chênh lệch trên 10% (so với chuyên ngành ban đầu) thì sinh viên được chuyển sang học cùng nhóm/chuyên ngành với chương trình đang học.

2.3. Học sinh rút khỏi chương trình

Học sinh có nhu cầu đặc biệt được phép xin rút khỏi chương trình giáo dục phổ thông. Học sinh được phép rút khỏi chương trình vào cuối học kỳ.

3. Dạy học chủ đề năng khiếu chương trình

Khoa cử cán bộ có năng lực giám sát việc giảng dạy các môn kỹ thuật.

Trong thời gian tập huấn, Ban chủ nhiệm Khoa và các thành viên trong Khoa đã gặp gỡ đại diện sinh viên các ngành để trao đổi và giải quyết ngay các vấn đề liên quan đến giảng dạy và đời sống. Cuối học kỳ, Tổ quản lý dự giờ lấy ý kiến ​​của học sinh (qua phiếu thăm dò, qua mạng Internet, v.v.) về quá trình dạy học và chuẩn bị cho cán bộ giáo dục rút kinh nghiệm từ ý kiến ​​của học sinh.

Giáo dục nghề nghiệp nếu tự mở lớp thì thực hiện chế độ giảng dạy và kiểm tra/kiểm tra theo chương trình và quy chế giáo dục đại học, cao đẳng hiện hành. Việc sử dụng E-learning trong dạy và học như thế nào là quan trọng.

Tham Khảo Thêm:  Tiêu chuẩn tuyển sinh vào các trường Quân đội - TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

Tham gia các khóa học kỹ thuật bổ sung, được tổ chức dưới dạng Học việc. Phần này được coi là hoàn thành khi trạng thái là “Đạt”.

Môn học kỹ thuật được coi là “Đạt” khi phần lý thuyết có điểm tổng kết lớn hơn hoặc bằng 7,5 và trạng thái của phần lý thuyết là “Đạt”.

Giáo viên nên chuẩn bị cho học sinh trong chương trình tài năng tham gia nghiên cứu khoa học. BCH cấp khoa có trách nhiệm phê duyệt việc bổ nhiệm các trưởng và giáo viên của Trung tâm tài năng và LVTN cho sinh viên chương trình tài năng để đảm bảo chất lượng đáp ứng định nghĩa “tài năng” của bằng cấp. Khuyến khích chọn đề tài liên quan đến nghiên cứu, yêu cầu sinh viên tham gia viết tiểu luận, tham dự hội thảo khoa học.

Sinh viên tham gia chương trình đào tạo tài năng phải đáp ứng số lượng tài năng thu được, số lượng tài năng thu được và điểm trung bình tối thiểu mà chương trình yêu cầu sinh viên tài năng đạt được theo từng học kỳ, từng năm học và năm học.

4. Kỹ năng nhân tài và đào tạo nhân tài

Đào tạo nhân tài nên đi kèm với phát triển sâu rộng hoặc dựa trên nghiên cứu. Phần mở rộng có mức đầu ra cao. Việc mở rộng chủ đề năng khiếu có thể được thực hiện trong một học kỳ với chủ đề năng khiếu hoặc tối đa hai (02) học kỳ chính.

Các khóa học bổ sung hoặc khóa học tài năng có thể được tổ chức dưới dạng mô-đun, dự án/chuyên đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên tài năng hoặc tổ chức thành các lớp riêng (nếu có) tùy theo chương trình. không quá 30 học sinh/lớp.

Kế hoạch học tập chi tiết là kế hoạch học tập của chương trình có những yêu cầu bổ sung, khác biệt theo mục tiêu và kết quả đã xác định.

Quá trình đánh giá kết quả học tập của giáo dục kỹ năng cần thể hiện sự đánh giá về phương pháp và không chỉ đánh giá năng lực tiếp thu kiến ​​thức mà còn cả năng lực phân tích, phản biện và vận dụng tri thức của học sinh. Các phương pháp đánh giá đa dạng, hoạt động dưới nhiều hình thức như: bài tập, trắc nghiệm, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,… để đánh giá kết quả phát triển bộ môn năng khiếu phải thể hiện được những nhu cầu sâu sắc. , nghiên cứu, phù hợp với các thông tin chi tiết

Tham Khảo Thêm:  Tuổi Mùi 1979 Mệnh Gì ? Tình Duyên Và Cuộc Sống Ra Sao? Tuổi Kỷ Mùi Hợp Tuổi Nào & Màu Gì

Tín chỉ tài năng là một hướng dẫn về nghiên cứu tài năng mà học sinh đạt được bằng cách đạt điểm cao hoặc khá trong khóa học chung với cả nhóm và nhận được một hình thức học tập để nâng cao trình độ học vấn.

5. Sinh viên tốt nghiệp tài năng

Sinh viên được trao bằng tốt nghiệp được xác định rõ ràng trong “Chương trình danh dự” nếu họ đáp ứng các tiêu chí sau:

– Là học viên của chương trình tài năng – không vi phạm điều kiện rời khỏi chương trình;

– Hoàn thành chương trình tài năng đúng thời hạn, đủ điều kiện để được cấp bằng đúng chuyên ngành của chương trình đào tạo nhân tài.

– Có điểm LVTN trên 7,5; CI lớn hơn 7,5 và học lực từ Khá trở lên.

– Đạt số tín chỉ quy định đào tạo nhân tài.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ khi kết thúc học phần của sinh viên chương trình tài năng theo quy chế đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của trường ĐHBKHN.

– Đối với sinh viên đã hoàn thành thời gian đào tạo chương trình tài năng nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ như đối với sinh viên chương trình tài năng, sinh viên được cấp bằng chính quy nếu đạt yêu cầu về ngoại ngữ. chương trình thường xuyên.

– Nâng cao kỹ năng tiếng Anh là điều quan trọng đối với học sinh các chương trình tài năng

6. Học phí và hỗ trợ sinh viên

Giáo dục

Học phí và các khoản ngoài học phí (nếu có) đối với chương trình kỹ thuật như đối với chương trình phổ thông.

Học bổng là hỗ trợ tài chính cho sinh viên

– Căn cứ vào kết quả học tập và các tiêu chí khác, sinh viên chương trình tài năng được hỗ trợ kinh phí hoạt động giáo dục, kiến ​​tập, thực tập, tham quan dã ngoại, nghiên cứu khoa học.

– Các khoản tài trợ được thực hiện theo thể lệ chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ và theo ngân sách hoạt động hàng năm.

– Ngoài mức hỗ trợ tài chính trên, sinh viên chương trình tài năng được xét học các lớp khuyến học như sinh viên chương trình chính quy, theo quy chế xét khuyến học của nhà trường.

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *