truyện đế vương sủng ái


Trung bình: 8.4 (37 votes)

Bạn đang xem: truyện đế vương sủng ái

Tác giả: 

Vô Danh chi phí bối

Dịch giả: 

iNovel

Mục sách : 

Xem thêm: nha tu nong bong tong giam doc tha cho toi

Ngôn tình Trung Quốc

Tình trạng: 

Hoàn (full)

Xem thêm: gục ngã trước dịu dàng

ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁI từ Inovel

Vật lộn xuyên suốt mươi bao nhiêu năm vô mưa bom bão đạn.Lâu Thất đưa ra quyết định cọ tay gác thăm dò quy ẩn giang hồ nước, này ngờ vì thế tức thời ham nghịch tặc ham muốn lái may cất cánh 1 mình cút thám hiểm điểm tam giác quỷ Bermunda, cô đã trở nên cuốn vô xoáy nước biển, tiếp sau đó rớt vào lòng 1 người nam nhi. Điên ngán rồi, lúc này cô nỗ lực đóng vai 1 nhành hoa White tinh ranh khôi yếu ớt, hắn thì từng bước tách trần vỏ quấn ngụy trang của cô ấy. Ép cô nhằm lộ phiên bản tính phái nữ Hán mạnh mẽ và uy lực của tôi.

 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 01
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 02
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 03
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 04
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 05
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 06
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 07
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 08
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 09
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 10
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 11
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 12
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 13
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 14
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 15
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 16
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 17
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 18
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 19
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 20
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 21
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 22
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 23
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 24
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 25
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 26
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 27
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 28
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 29
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 30
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 31
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 32
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 33
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 34
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 35
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 36
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 37
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 38
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 39
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 40
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 41
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 42
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 43
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 44
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 45
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 46
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 47
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 48
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 49
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 50
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 51
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 52
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 53
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 54
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 55
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 56
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 57
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 58
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 59
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 60
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 61
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 62
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 63
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 64
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 65
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 66
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 67
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 68
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 69
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 70
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 71
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 72
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 73
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 74
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 75
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 76
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 77
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 78
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 79
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 80
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 81
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 82
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 83
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 84
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 85
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 86
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 87
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 88
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 89
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 90
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 91
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 92
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 93
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 94
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 95
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 96
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 97
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 98
 • Đế Vương Sủng Ái - Chương 99
 • Đế Vương Sủng Ái - Phần 2
 • Đế Vương Sủng Ái - Phần 3
 • Đế Vương Sủng Ái - Phần 4
 • Đế Vương Sủng Ái - Phần 5
 • Đế Vương Sủng Ái - Phần 6

Chương sau ›

Tác giả

Bình luận